Hypotéky pre mladých od 1. 4. do 30. 6. 2013

Od 1. apríla 2013 sa maximálny priemerný minuloročný príjem žiadateľa o hypotéku pre mladých zvyšuje oproti 1. štvrťroku o 118,30 €. 2. kvartál roka je uz tradične najvýhodnejším obdobím roka pre získanie štátom bonifikovanej hypotéky pre mladých. Je to preto, lebo príjmový strop platný pre 2. kvartál roka sa vypočítava z priemerného príjmu platného v 4. kvartáli minulého roka, t.j. v období najvyšších príjmov v hospodárstve vďaka odmenám, bonusom, 13. platom a podobne. Namiesto príjmového stropu vo výške 1 019,20 € platnom prvé tri mesiace roka 2013 je nový príjmový strop vo výške 1 137,50 €. V prípade manželov žiadajúcich o hypotéku pre mladých sa maximálna výška ich spoločného priemerného minuloročného príjmu zvyšuje z 2 038,40 € na 2 275 €. Nové hodnoty príjmových stropov sú platné od 1. apríla do 30. júna 2013.

Príjmový strop sa vypočíta ako násobok sumy 875 €, čo bola priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca hospodárstva v 4. kvartáli roka 2012. Pre žiadateľa - jednotlivca sa vypočíta ako jej 1,3 násobok, pre žiadateľov - manželov ako jej 2,6 násobok. O štátom bonifikovanú hypotéku môže požiadať každý vo veku do 35 rokov.

V roku 2013 sa štátny príspevok poskytuje najviac do sumy 50 000 € (cca 1,5 mil. Sk). Štát prispieva znížením úrokovej sadzby o 2 %, banka o ďalšie 1 %, celkové úrokové zvýhodnenie je teda 3 %. Štátny príspevok sa spolu s príspevkom od hypotekárnej banky poskytuje na dobu 5 rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru.

Hypotéka pre mladých - výhody

  • Zvýhodnenie úrokovej sadzby o 3 %.
  • Poskytnutie štátneho príspevku na 5 rokov od začiatku úročenia hypotekárneho úveru.
  • Možnosť odkladu splátok istiny úveru na 5 rokov.
  • Možnosť realizovať mimoriadne splátky bez poplatku po dobu 5 rokov.
  • Možnosť predčasne splatiť hypotéku bez poplatku na konci fixácie úrokovej sadzby (platí pre hypotéky poskytnuté od 1. 4. 2011).
  • Možnosť odkladu splátok alebo zníženia mesačnej splátky až na polovicu pri narodení dieťaťa, a to na 24 mesiacov (platí pre hypotéky poskytnuté od 1. 4. 2011).
V ktorej banke je najvýhodnejšia hypotéka pre mladých?

02. 04. 2013 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Hypotekárny zlom – VÚB banka ako prvá dvíha úrokové sadzby na hypotékach Chcete ušetriť pri vybavovaní hypotéky? Zamýšľaný návrh na vklad oznámte katastru elektronicky.

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2