Nová emisia cenných papierov VÚB so zaujímavým výnosom

Nová emisia hypotekárnych záložných listov VÚB ponúka zhodnotenie 4 % ročne. Celkovo klienti počas 3,5-ročnej viazanosti zarobia 14 %. Výnosy bude banka vyplácať priebežne, vždy k 16. 1. príslušného roka. Hypotekárne záložné listy budú v predaji najneskôr do 30. marca 2012, resp. do ich vypredania.

S nominálnou hodnotou 1 000 € sú hypotekárne záložné listy dostupné širokej verejnosti. Záujemcovia môžu nakúpiť ľubovoľný počet dlhopisov. S investíciou nie sú spojené žiadne vstupné poplatky. Jedinou podmienkou je, aby mal investor otvorený majetkový účet v ktorejkoľvek banke, ktorá je členom Centrálneho depozitára cenných papierov SR alebo priamo v Centrálnom depozitári cenných papierov SR. V ponuke je celkovo 35 000 kusov hypotekárnych záložných listov.

Parametre emisie

  • Dátum vydania emisie: 16. január 2012
  • Dátum splatnosti emisie: 16. júl 2015
  • Výnos: 4,00 % p. a., vyplácaný ročne - vždy 16. januára bežného roka
  • Menovitá hodnota: 1 000 €
  • Minimálna investícia: 1 kus
  • Maximálna investícia: nie je limit na 1 investora
  • Emisný kurz: 100,00 %

Hypotekárne záložné listy označené ako „HZL VÚB, a.s. 68“ si môžete zaobstarať v pobočkách VÚB banky. V ponuke je 35 000 kusov, predaj sa ukončí najneskôr 30. marca 2012. Pred splatnosťou možno záložné listy predať na burze cenných papierov v Bratislave, a to aj hneď po skončení primárneho predaja.

Tip na porovnaniePorovnajte si termínované vklady vo všetkých bankách!

16. 01. 2012 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Bezpečnostné schránky už od 2 € mesačne Účet za 0 €. Pre každého a navždy

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2