Hypotekárne záložné listy s 2 % úrokom

Nové hypotekárne záložné listy Slovenskej sporiteľne garantujú ročný výnos vo výške 2 %. Výnosy bude banka vyplácať každý polrok, vždy v marci a v septembri, až do splatnosti 23. 9. 2019. Celkový objem emisie tvorí 7000 ks hypotekárnych záložných listov s menovitou hodnotou 1000 €. Emisný kurz bol stanovený na 100,00 % menovitej hodnoty. Minimálna výška investície nie je stanovená. Investorom sa v súvislosti s upísaním neúčtujú žiadne poplatky.

Základné parametre emisie FIX8 2019

  • Obdobie upisovania: od 2. 9. 2013 od 8:00 do 23. 9. 2013 do 12:00
  • Dátum vydania emisie: 23. 9. 2013
  • Dátum splatnosti emisie: 23. 9. 2019
  • Výnos: 2 % p. a. vyplácaný vždy polročne k 23. 3. a 23. 9. bežného roka
  • Menovitá hodnota: 1 000 €
  • Minimálna investícia: 1 kus
  • Maximálna investícia: nie je limit na 1 investora
  • Emisný kurz: 100,00 %
  • Poplatky: v súvislosti s upísaním dlhopisov nebudú investorom účtované žiadne poplatky
Tip na porovnanieViete, v ktorej banke dostanete najlepšie úroky na sporení?

Zdroj: Slovenská sporiteľňa

03. 09. 2013 -

Prečítajte si aj: Už 10 rokov ponúkajú účet zadarmo. Založiť si ho môžete aj vy cez internet. Zvýšenie limitu na bezkontaktné platby z 20 € na 50 € Štátna prémia v roku 2020 ostáva 70 eur

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2