Hypotekárne záložné listy s úrokom 2,88 % ročne

Slovenská sporiteľňa ponúka zaujímavú možnosť investovania do hypotekárnych záložných listov pre širokú verejnosť. Nové hypotekárne záložné listy garantujú majiteľovi ročný výnos vo výške 2,88 %. Výnosy bude banka vyplácať každý polrok, vždy v januári a v júli, až do splatnosti 18. januára 2017. Hypotekárne záložné listy možno zakúpiť vo všetkých 293 obchodných miestach Slovenskej sporiteľne a v prípade potreby ich môžno kedykoľvek predať na Burze cenných papierov Bratislava. Predaj hypotekárnych záložných listov banka ukončí najneskôr 18. júla 2012 o 12:00.

Celkový objem emisie tvorí 10 000 kusov hypotekárnych záložných listov s menovitou hodnotou 1000 €. Emisný kurz bol stanovený na 100 % menovitej hodnoty. Minimálna výška investície nie je stanovená. Investori, ktorí si objednajú 11 a viac kusov hypotekárnych záložných listov z tejto emisie, ich získajú bez poplatkov.

Základné parametre emisie

  • Obdobie upisovania: od 29. 6. 2012 do 18. 7. 2012 do 12:00 hod.
  • Dátum vydania emisie: 18. 7. 2012
  • Dátum splatnosti emisie: 18. 1. 2017
  • Výnos: 2,88 % p. a. vyplácaný vždy polročne k 18. januáru a 18. júlu bežného roka
  • Menovitá hodnota: 1 000 €
  • Minimálna investícia: 1 kus
  • Maximálna investícia: nie je limit na 1 investora
  • Emisný kurz: 100,00 %
  • Poplatky: do 10 kusov (vrátane) účtovaný poplatok vo výške 0,5 % z menovitej hodnoty dlhopisov
Tip na porovnanieViete, v ktorej banke dostanete najlepšie úroky na sporení?

Zdroj: Slovenská sporiteľňa

04. 07. 2012 -

Prečítajte si aj: Už 10 rokov ponúkajú účet zadarmo. Založiť si ho môžete aj vy cez internet. Zvýšenie limitu na bezkontaktné platby z 20 € na 50 € Štátna prémia v roku 2020 ostáva 70 eur

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2