Hypotéka pre mladých od apríla dostupnejšia

Od 1. apríla 2014 bude môcť o hypotéku so štátnym príspevkom požiadať viac mladých ľudí. Zvyšuje sa maximálny priemerný minuloročný príjem žiadateľa o hypotéku pre mladých o viac ako 100 €. Namiesto príjmového stropu vo výške 1 043,90 € platného pre prvý štvrťrok 2014 je nový príjmový strop pre 2. kvartál 2014 až 1 153,10 €. V prípade manželov žiadajúcich o hypotéku pre mladých sa maximálna výška ich spoločného priemerného minuloročného príjmu zvyšuje na 2 306,20 €. Nové hodnoty príjmových stropov sú platné od 1. apríla do 30. júna 2014.

Hranica príjmu sa mení každý štvrťrok. Pre druhý štvrťok 2014 sa počíta ako násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva v 4. kvartáli roka 2013. Pre žiadateľa - jednotlivca sa maximálna hranica príjmu vypočíta ako 1,3 násobok, pre žiadateľov - manželov ako 2,6 násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva. V poslednom štvrťroku minulého roku došlo k nárastu priemernej mzdy na 887 €, a to najmä v dôsledku vyplácania trinástych platov a koncoročných odmien vo firmách. Je predpoklad, že od júla príjmová hranica klesne.

O štátom bonifikovanú hypotéku môže požiadať každý vo veku do 35 rokov. Štát prispieva znížením úrokovej sadzby o 2 %, banka o ďalšie 1 %, celkové úrokové zvýhodnenie je teda 3 %. Štátny príspevok sa poskytuje najviac do sumy 50 000 € a zároveň maximálne do 70 % z hodnoty nehnuteľnosti. Suma úveru presahujúca niektorú z týchto hraníc je úročená štandardnou úrokovou sadzbou. Štátny príspevok sa spolu s príspevkom od hypotekárnej banky poskytuje na dobu 5 rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru. Okrem výhodného úročenia hypotéka pre mladých umožňuje odklad alebo zníženie splátok na polovicu pri narodení dieťaťa, a to až na dobu 24 mesiacov. Klient má tiež možnosť realizovať mimoriadne splátky počas prvých piatich rokov bez poplatku.

V ktorej banke je najvýhodnejšia hypotéka pre mladých?

10. 03. 2014 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Hypotekárny zlom – VÚB banka ako prvá dvíha úrokové sadzby na hypotékach Chcete ušetriť pri vybavovaní hypotéky? Zamýšľaný návrh na vklad oznámte katastru elektronicky.

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2