Bezúčelový úver s klesajúcim úrokom

Od 5. mája do 30. júna 2014 majú klienti aj neklienti Tatra banky možnosť získať bezúčelový úver s klesajúcim úrokom. Po každom roku splácania (12 riadne a načas uhradených mesačných splátok) klesne automaticky úroková sadzba úveru o 1 %, pričom nová úroková sadzba bude platná odo dňa splatnosti nasledujúcej mesačnej splátky. Ak klient nebude ďalších 12 mesiacov v omeškaní so splácaním, úroková sadzba úveru mu klesne o ďalšie 1 %.

Na 1%-tné znižovanie úroku má klient nárok po každom roku splácania úveru počas celej doby splatnosti úveru, ak mesačné splátky uhrádza riadne a načas. Ak sa klient dostane do omeškania so splácaním úveru, tak stráca nárok na ďalšie znižovanie úrokovej sadzby a bude mu ponechaná úroková sadzba, ktorá bola platná ku dňu vzniku omeškania.

Parametre bezúčelového úveru

Podmienky pre získanie bezúčelového úveru

26. 05. 2014 -

Prečítajte si aj: 3 TOP vianočné pôžičky Black Friday pôžička s akciovým úrokom iba 5,9% pre každého! Stiahnite si aplikáciu a získajte 30 000 EUR do 10 minút

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2