Bezúčelový úver s klesajúcim úrokom

Od 5. mája do 30. júna 2014 majú klienti aj neklienti Tatra banky možnosť získať bezúčelový úver s klesajúcim úrokom. Po každom roku splácania (12 riadne a načas uhradených mesačných splátok) klesne automaticky úroková sadzba úveru o 1 %, pričom nová úroková sadzba bude platná odo dňa splatnosti nasledujúcej mesačnej splátky. Ak klient nebude ďalších 12 mesiacov v omeškaní so splácaním, úroková sadzba úveru mu klesne o ďalšie 1 %.

Na 1%-tné znižovanie úroku má klient nárok po každom roku splácania úveru počas celej doby splatnosti úveru, ak mesačné splátky uhrádza riadne a načas. Ak sa klient dostane do omeškania so splácaním úveru, tak stráca nárok na ďalšie znižovanie úrokovej sadzby a bude mu ponechaná úroková sadzba, ktorá bola platná ku dňu vzniku omeškania.

Parametre bezúčelového úveru

  • Výška úveru od 500 do 25 000 eur,
  • splatnosť úveru 12 až 84 mesiacov,
  • úroková sadzba od 9,9 % p. a. v prvom roku splácania,
  • pri splácaní načas každý rok automaticky klesne úroková sadzba o 1 %,
  • bez dokladovania účelu, bez spoludlžníka, bez ručiteľa,
  • výsledok schvaľovania sa klient dozvie do 24 hodín od podania žiadosti,
  • klienti Tatra banky môžu získať predschválený úver prostredníctvom Internet bankingu alebo cez aplikáciu Tatra banka v mobilnom telefóne kedykoľvek 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Podmienky pre získanie bezúčelového úveru

  • Trvalý pobyt na území SR,
  • vek od 18 rokov v deň podania žiadosti,
  • zamestnanec, SZČO, dôchodca, opatrovateľský príspevok.

26. 05. 2014 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Hypotekárny zlom – VÚB banka ako prvá dvíha úrokové sadzby na hypotékach Chcete ušetriť pri vybavovaní hypotéky? Zamýšľaný návrh na vklad oznámte katastru elektronicky.

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2