Zmeny v sadzobníkoch bánk od 1. januára 2011

Od Nového roka dochádza k zmenám v sadzobníkoch niektorých bánk. Prinášame Vám tie najdôležitejšie.

ČSOB
Dodatok č. 2 k Sadzobníku pre fyzické osoby – občanov platný od 1. 1. 2011

ČSOB zvyšuje poplatky za balíky služieb, ktoré už v súčasnosti nepredáva, ale klienti ich stále využívajú:

ProduktPoplatok za balík
do 31. 12. 2010
Poplatok za balík
od 1. 1. 2011
ČSOB Osobné konto1,66 €3 €
ČSOB Osobné konto Plus1,99 €4 €
ČSOB Junior konto0 €1,50 €
ČSOB Študentské konto0 €1,50 €

mBank
Sadzobník poplatkov platný od 1. 1. 2011

  • Končia 3 bezplatné výbery z bankomatov na Slovensku a všetky bezplatné výbery z bankomatov v zahraničí. Počet bezplatných výberov na Slovensku aj v zahraničí bude závisieť od objemu bezhotovostných operácií na účte mKONTO v priebehu mesiaca.
  • Výber z bankomatu dodatkovou kartou bude spoplatnený vždy.
  • Poplatok za výber z bankomatu sa zvyšuje z 1,16 € na 1,20 €.
  • V súčasnosti sa za dodatkovú kartu VISA Classic k účtu mKONTO účtuje poplatok za jej vydanie a po 3 rokoch za jej obnovu vo výške 3,70 €. Od nového roka bude pri dodatkovej karte účtovaný aj poplatok za každý ďalší rok jej používania vo výške 3,70 €.
  • Hlavná debetná karta VISA Classic k účtu mKONTO bude aj naďalej vydávaná a obnovovaná bez poplatku.
  • V sadzobníku pribudla SMS upomienka za nepovolené prečerpanie vo výške 1 €.

Kým do konca roka 2010 majú klienti s účtom mKONTO každý mesiac 3 výbery z bankomatov na Slovensku a všetky výbery z bankomatov v zahraničí zadarmo, od 1. 1. 2011 bude počet bezplatných výberov závisieť od objemu bezhotovostných operácií uskutočnených v priebehu mesiaca na účte mKONTO.

  • Prvý výber v mesiaci z ľubovoľného bankomatu na Slovensku a prvý výber z bankomatu v zahraničí zostávajú zadarmo.
  • Druhý výber z bankomatu na Slovensku a druhý výber v zahraničí budete mať zadarmo, ak objem všetkých bezhotovostných platieb, ktoré uskutočníte na účte mKONTO v danom mesiaci, dosiahne aspoň 200 €.
  • Tretí výber z bankomatu na Slovensku a tretí výber v zahraničí budete mať zadarmo, ak objem všetkých bezhotovostných platieb na účte mKONTO dosiahne aspoň 400 €.

OTP banka
Sadzobník poplatkov platný od 1. 1. 2011

V rámci cezhraničného platobného styku sa minimálna výška za odoslanú hladkú platbu zvyšuje zo súčasných 7 € na 10 €. Poplatok za urgentnú regulovanú platbu v EUR zadanú v pobočke alebo elektronicky sa zvyšuje zo 40 € na 50 €. OTP Banka doplnila sadzobník poplatkov o poplatky súvisiace s debetnou kartou Bratislavská mestská karta.

UniCredit Bank
Sadzobník poplatkov platný od 1. 1. 2011

Banka v novom cenníku zaokrúhľuje niektoré poplatky na celé desiatky centov, a to pri bežných účtoch, balíkoch služieb, vkladových produktoch a pri službách k účtom. Napríklad cena za vyhotovenie duplikátu výpisu sa z pôvodných 4,98 € zvyšuje o 2 centy na rovných 5 €, zmena podpisového vzoru z podnetu klienta sa naopak zo 6,64 € znižuje o 4 centy na 6,60 €, zrušenie vkladnej knižky z 3,32 € na 3,30 €. Podobne sa zaokrúhľuje minimálna výška poplatku za spracovanie Hypotekárneho úveru zo súčasných 165,97 € na 166 €.

Poštová banka
Sadzobník poplatkov platný od 1. 1. 2011

Banka zavádza poplatok za výmenu vkladnej knižky bez výpovednej lehoty z dôvodu vypísania, pre poškodenie zavinené vkladateľom a z dôvodu vykonania zmeny vo vkladnej knižke vo výške 1,20 € + poštovné v zmysle tarify Slovenskej pošty. K ďalším výraznejším zmenám v sadzobníku nedošlo.

31. 12. 2010 -

Prečítajte si aj: Rozdali sme ocenenia za najlepšie bankové produkty roka 2022 Bezpečnostné schránky už od 2 € mesačne Účet za 0 €. Pre každého a navždy

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2