Ako banky pomáhajú obetiam povodní

Slovenská sporiteľňa

Slovenská sporiteľňa umožňuje 3-mesačné zníženie splátok existujúcich úverov klientom, ktorých majetok bol v dôsledku povodní poškodený. Zároveň klientom zasiahnutým povodňami ponúka možnosť vybaviť si bezúčelový Úver na čokoľvek alebo Úver na bývanie s odpusteným spracovateľským poplatkom. Peniaze uložené na termínovaných vkladoch a vkladných knižkách si jej klienti môžu vybrať bez poplatkov za predčasný výber. Všetky tieto výhody platia do konca júla 2010.

OTP banka

OTP banka umožňuje klientom postihnutým povodňami zníženie splátky existujúceho úveru, predĺženie doby splatnosti alebo odklad splátky istiny. Pokiaľ si klienti aj neklienti banky potrebujú vybaviť nový úver, OTP banka im ho poskytne bez spracovateľského poplatku do 31. 12. 2010. Klienti, ktorí majú v OTP banke úspory uložené na termínovaných vkladoch alebo vkladných knižkách, si ich môžu vybrať bez poplatku za predčasný výber.

VÚB banka

VÚB banka prináša svojim klientom zasiahnutým povodňami tieto výhody:

Dexia banka

Dexia banka umožňuje ľuďom zasiahnutým povodňami vybaviť si spotrebný úver s odpusteným poplatkom za jeho poskytnutie. Nové hypotekárne úvery sa Dexia rozhodla poskytovať s 50% zľavou zo vstupného poplatku. Obete záplav budú mať zároveň prechodnú možnosť využiť odklad splátky úveru na 6 mesiacov alebo možnosť predĺžiť si dobu splácania úveru. Podmienkou je predloženie potvrdenia o poškodení nehnuteľnosti spôsobené povodňovou aktivitou. Potvrdenie vydá príslušný miestny úrad.

Poštová banka

Poštová banka umožňuje svojim existujúcim klientom predĺženie splatnosti úveru (čím dôjde k zníženiu mesačných splátok) a konsolidáciu existujúcich úverov s dodatočnou podporou. Banka sa zároveň rozhodla poskytnúť obyvateľom 200 obcí zasiahnutých povodňami možnosť vybaviť si:

ČSOB

V ČSOB si môžu klienti zasiahnutí povodňami od 14. júna 2010 vyberať peniaze z termínovaných účtov či vkladných knižiek bez sankcií za predčasný výber. Do konca augusta 2010 nebude ČSOB účtovať ani poplatok za poskytnutie bezúčelového úveru. Jeho maximálna výška je 25 000 €. Existujúci klienti s hypotékou ČSOB môžu požiadať o zníženie mesačnej splátky, predĺženie doby splatnosti alebo odklad splátok. Banka zároveň ponúka kreditnú kartu bez mesačného poplatku počas jedného roka. Všetky uvedené výhody sú platné do konca augusta 2010.

14. 06. 2010 -

Prečítajte si aj: Pôžička cez mobil 30 000 eur s poskytnutím do 10 minút Koronavírus zatiaľ neovplyvnil úroky na hypotékach Výhodná pôžička až do 30 000 eur

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2