Tento web používa súbory cookie. Viac OK

Výpoveď PZP

Vyplňte krátky formulár a vytvorte si výpoveď PZP so svojimi údajmi.
Poistnú zmluvu môžete vypovedať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.
Vytvorenú výpoveď PZP si vytlačte a doručte poisťovni poštou alebo osobne.

Ak chcete uzatvoriť nové povinné zmluvné poistenie, využite porovnanie PZP.

Dokedy treba doručiť výpoveď PZP poisťovni?

Písomnú výpoveď PZP treba doručiť poisťovni najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia vášho PZP, tzv. výročným dňom.

Platnosť povinného zmluvného poistenia je vždy 1 rok. Ak máte uzavreté PZP na kalendárny rok, t.j. od 1. januára, váš výročný deň je 1. január a výpoveď PZP treba doručiť najneskôr 19. novembra. V tento deň už musí byť výpoveď doručená v poisťovni.

Potrebujete nové povinné zmluvné poistenie?
Najlacnejšie PZP vám pomôže nájsť PZP kalkulačka.

Dôvod pre výpoveď PZP

Keď si vytvárate výpoveď poistnej zmluvy, vo formulári si vyberte jeden z dôvodov pre výpoveď PZP:

 • ku koncu poistného obdobia
 • zmena držiteľa/majiteľa motorového vozidla
 • vyradenie z evidencie
 • krádež
 • zánik motorového vozidla - totálna škoda

Ako podať výpoveď PZP?

Vytvorte si výpoveď povinného zmluvného poistenia a

 • pošlite ju doporučene poštou na adresu poisťovne
 • odovzdajte ju osobne na pobočke poisťovne

Výpoveď PZP môže oznámiť

 • poistník
 • poistníkom poverená osoba s plnou mocou

Čo treba priložiť k výpovedi PZP?

Ak podávate výpoveď PZP ku koncu poistného obdobia = k výročiu zmluvy, netreba prikladať nič.

Ak podávate výpoveď PZP z iného dôvodu, priložte k výpovedi kópiu dokladu preukazujúceho oprávnenosť výpovede:

 • pri predaji vozidla - kópiu kúpnej zmluvy alebo veľkého technického preukazu s novým majiteľom
 • pri vyradení z evidencie - protokol o ekologickej likvidácii
 • pri krádeži - protokol od Polície SR

PZP porovnanie online

Hľadáte najlacnejšie povinné zmluvné poistenie?

 • Využite porovnanie PZP online.
 • Vyberte si najlacnejšie PZP vrátane všetkých zliav a bonusov.
 • Uzatvorte najlacnejšie PZP ihneď online.

Máte otázky?

Odpovie vám
odborný tím expertov

 0948 090 040  Facebook  otazky@totalmoney.sk  Po-Pia: 08:00-17:30 PZP online