Vkladná knižka

Privatbanka vkladná knižka s výpovednou lehotou alebo bez výpovednej lehoty môže byť zriadená v mene EUR, USD, GBP, CHF a CZK. Je určená pre fyzické osoby – občanov a je dokladom o zložení vkladu. Slúži na uloženie prostriedkov klienta a nie je možné využívať ju na realizáciu platobného styku. Privatbanka neprijíma vklady na vkladnú knižku od právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov.

Privatbanka vkladná knižka bez výpovednej lehoty

 • zriadenie a vedenie vkladnej knižky je bez poplatku
 • s peniazmi na vkladnej knižke možnosť voľne disponovať
 • vkladná knižka môže byť vystavená len na meno
 • peniaze uložené na knižke možno chrániť heslom
 • vklad je úročený pohyblivou úrokovou sadzbou
 • úroky sú pripisované štvrťročne

Privatbanka vkladná knižka s výpovednou lehotou

 • na výber máte dobu viazanosti 1, 3, 6, 12 alebo 24 mesiacov (24 mesiacov len v EUR)
 • zriadenie a vedenie vkladnej knižky je bez poplatku
 • vkladná knižka môže byť vystavená len na meno
 • peniaze uložené na knižke možno chrániť heslom
 • s vkladom možno manipulovať aj pred termínom splatnosti, a to formou predčasného výberu, za ktorý sa platí sankčný poplatok podľa cenníka Privatbanky
 • vklad je úročený pohyblivou úrokovou sadzbou
 • zúčtovanie úrokov po skončení stanoveného času viazanosti pripísaním k istine

Cenník pre Privatbanka vkladné knižky

Zriadenie a zrušenie vkladnej knižky0 €
Poškodenie vkladnej knižky/umorovacie konanie0 €
Sankcia za predčasný výber z vkladnej knižky s výpovednou lehotou 1 mesiacúrok za 15 dní
Sankcia za predčasný výber z vkladnej knižky s výpovednou lehotou 3 mesiace úrok za 30 dní
Sankcia za predčasný výber z vkladnej knižky s výpovednou lehotou 6 mesiacov úrok za 60 dní
Sankcia za predčasný výber z vkladnej knižky s výpovednou lehotou 12 mesiacov úrok za 90 dní
Kreditná platobná operácia v EUR v rámci EHP0 €

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

+421 948 090 051

Bežný hovor do siete O2

Správy

Bezpečnostné schránky Bezpečnostné schránky už od 2 € mesačne
Potrebujete si bezpečne odložiť svoje cennosti alebo dokumenty? Porovnajte si poplatky za bezpečnostné schránky vo vybraných bankách.

Kryptomeny Záujem o investície do kryptomien dlhodobo rastie. Akým spôsobom je možné nielen Bitcoin kúpiť?
Kryptomena už niekoľko rokov nezaujíma iba technologických nadšencov či priekupníkov pohybujúcich sa v šedej ekonomike. V dnešnej dobe sa jedná o úplne legitímny finančný nástroj, ktorý preniká k širokej verejnosti a stáva sa veľmi obľúbenou investíciou.

vub banka Taliansko má po prvýkrát najlepšiu banku v západnej Európe
Intesa Sanpaolo bola ocenená ako Banka roka v západnej Európe a Banka roka v Taliansku od prestížneho magazínu The Banker.

Ďalšie