Hodnotiace číslo

Hodnotiace číslo je ukazovateľ, ktorý závisí od výšky Vašich vkladov, ich periodicity, pravidelnosti a od výšky cieľovej sumy. Vyjadruje mieru Vášho výkonu ako sporiteľa a mieru Vašej účasti na tvorbe fondu stavebného sporenia. Využíva sa ako jedno z kritérií pre pridelenie cieľovej sumy. Ak už máte nasporené dostatočné množstvo prostriedkov a ak zároveň sporíte dlhšie ako je stanovené minimum, výška hodnotiaceho čísla rozhodne, ktorý v poradí pre pridelenie cieľovej sumy ste.

Stavebné sporiteľne vypočítavajú hodnotiace číslo mesačne (ČSOB a PSS) alebo štvrťročne (Wüstenrot). Každá zo stavebných sporiteľní používa iný vzorec pre výpočet hodnotiaceho čísla a stanovuje iné minimálne hodnoty, ktoré musíte dosiahnuť.

Hodnotiace číslo - Wüstenrot stavebná sporiteľňa

Hodnotiace číslo zmluvy o stavebnom sporení sa vypočítava percentuálnym pomerom spočítaných zostatkov nasporenej sumy zistených v jednotlivých prepočítacích dňoch k cieľovej sume, ktorý sa prenásobí príslušným koeficientom pre jednotlivé druhy taríf:
0,75 - sporivá tarifa
1,00 - normálna tarifa
1,25 - rýchla tarifa

Hodnotiace číslo - ČSOB stavebná sporiteľňa

Hodnotiace číslo určuje poradie stavebných sporiteľov, ktorí splnili podmienky pridelenia cieľovej sumy. Vyjadruje mieru účasti stavebného sporiteľa na tvorbe fondu stavebného sporenia. Vypočíta sa ako súčet prírastkov podielov nasporenej sumy a cieľovej sumy ku dňu výpočtu:
prírastok ku dňu výpočtu = nasporená suma / cieľová suma;
hodnotiace číslo = súčet prírastkov za dni výpočtu.

Hodnotiace číslo - Prvá stavebná sporiteľňa

Jednou z podmienok pre pridelenie cieľovej sumy v PSS je dosiahnuť hodnotiace číslo minimálne vo výške 64 bodov.

Hodnotiace číslo sa vypočíta ako pomer úrokov dosiahnutých z vkladov, úrokov zo štátnej prémie a úrokov z iných pripísaných zdrojov k jednej tisícine cieľovej sumy, vynásobený faktorom hodnotiaceho čísla a faktorom výkonu. Faktor výkonu je podiel nasporenej sumy k rozhodujúcemu dňu výpočtu a polovice cieľovej sumy. Pre tarify Štandardná extra SD, Junior extra JD a Sporenie Lišiak IT je minimálne 0,80 a maximálne 2.Pre ostatné tarify je od 0,85 do 2.

Faktor hodnotiaceho čísla je:
1,5 - Junior extra tarifa JD
3,4 - Štandardná extra tarifa SD
6,9 - Štandardná extra tarifa SE
36 - Úverová štandardná tarifa U1...

Štátna prémia v roku 2018 Poplatky pri stavebnom sporení

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2

Správy

Stavebné sporenie Stavebné sporenie v roku 2019
Stavebné sporenie čakajú od 1. januára 2019 veľké zmeny. Oplatí sa ešte?

ČSOB Využite online služby a uzatvorte si jednoducho účet z pohodlia vášho domova
Vývoj technológií stále napreduje a s ním aj zjednodušenie služieb – vo všetkých oblastiach, aj finančných. To, čo nás v minulosti trvalo pol dňa a stovky krokov, dnes zvládneme z pohodlia domova. Jediné, čo potrebujeme je pripojenie na internet. Takto jednoducho si dokážete zriadiť aj účet v banke. Ako na to?

Životné poistenie porovnanie Chcete platiť menej za životné poistenie? Porovnajte si ho online.
TotalMoney.sk spustilo prvé online porovnanie rizikových životných poistení.

Ďalšie