Čo je stavebný úver

Stavebný úver je úver určený na financovanie bývania, ktorému predchádza uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení. Stavebný úver sa poskytuje maximálne vo výške tvoriacej rozdiel medzi cieľovou sumou a nasporenou sumou, pričom tento rozdiel by mal byť minimálne 10 % z cieľovej sumy. Na stavebný úver máte ako stavebný sporiteľ právny nárok vyplývajúci zo Zákona o stavebnom sporení, musíte ale splniť zmluvne dohodnuté podmienky:

Podmienky stavebného úveru

Stavebný úver môžete získať až po nasporení určitých prostriedkov na stavebnom sporení, pričom samotné stavebné sporenie musí trvať minimálne 2 roky, nasporená čiastka by nemala byť nižšia ako 40 % cieľovej sumy (% závisí od zmluvy a od podmienok konkrétnej stavebnej sporiteľne) a musíte dosiahnuť aj stanovenú hodnotu „hodnotiaceho čísla“, t.j. čísla vyjadrujúceho Váš výkon ako sporiteľa. Výhodou stavebného úveru je úroková sadzba porovnateľná s hypotekárnymi úvermi a zabezpečenie vkladov v stavebnom sporení prostredníctvom Zákona o ochrane vkladov. Stavebné úvery bývajú obvykle zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti. Nevylučuje sa však aj iná forma zabezpečenia.

Zmluva o stavebnom úvere musí obsahovať:

Výška stavebného úveru je rovná rozdielu medzi cieľovou sumou a Vašimi vkladmi, vrátane úrokov, štátnych prémií (ak sa poskytnú) a iných zdrojov.

Čo je stavebné sporenie Čo je medziúver

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2

Správy

Stavebné sporenie Stavebné sporenie v roku 2019
Stavebné sporenie čakajú od 1. januára 2019 veľké zmeny. Oplatí sa ešte?

ČSOB Využite online služby a uzatvorte si jednoducho účet z pohodlia vášho domova
Vývoj technológií stále napreduje a s ním aj zjednodušenie služieb – vo všetkých oblastiach, aj finančných. To, čo nás v minulosti trvalo pol dňa a stovky krokov, dnes zvládneme z pohodlia domova. Jediné, čo potrebujeme je pripojenie na internet. Takto jednoducho si dokážete zriadiť aj účet v banke. Ako na to?

Životné poistenie porovnanie Chcete platiť menej za životné poistenie? Porovnajte si ho online.
TotalMoney.sk spustilo prvé online porovnanie rizikových životných poistení.

Ďalšie