Cieľová suma

Cieľová suma je pri stavebnom sporení zmluvne dohodnutá suma, na ktorú sa stavebné sporenie uzatvára.

Cieľová suma sa skladá najmä:
a) z Vašich vkladov do stavebného sporenia (alebo z vkladov vo Váš prospech),
b) z úrokov,
c) zo štátnej prémie,
d) zo stavebného úveru.

Pri každom stavebnom sporení musí byť cieľová suma vopred dohodnutá. Z pohľadu Vás ako sporiteľa predstavuje cieľová suma množstvo prostriedkov, ktoré budete v budúcnosti potrebovať pre riešenie svojej bytovej situácie. Časť týchto prostriedkov nasporíte, druhú časť môžete získať vo forme stavebného úveru. Stavebné sporiteľne určujú minimálne a maximálneho hodnoty cieľovej sumy. Niektoré sporiteľne odvíjajú od cieľovej sumy poplatok za uzatvorenie stavebného sporenia (obvykle je vo výške 0,9 % z dohodnutej cieľovej sumy, pozrite časť Poplatky). Od cieľovej sumy tiež závisí výška minimálneho mesačného vkladu pri sporení (0,3 % až 1 % v závislosti od konkrétneho produktu a tarify), minimálna splátka stavebného úveru a minimálne percento z cieľovej sumy, ktoré musíte nasporiť, aby ste získali stavebný úver. Stavebný úver môže byť maximálne vo výške rozdielu medzi cieľovou sumou a nasporenou sumou.

Cieľovú sumu je možné v priebehu platnosti stavebného sporenia zvýšiť alebo znížiť. Za tento úkon si však stavebné sporiteľne účtujú poplatky. Pri zvýšení cieľovej sumy je poplatok obvykle určený ako % z rozdielu novej a starej cieľovej sumy. Pri znížení cieľovej sumy sa alikvotná časť poplatku za uzatvorenie stavebného sporenia nevracia, niektoré sporiteľne spoplatňujú určitým % aj zníženie cieľovej sumy. V prípade prekročenia cieľovej sumy nasporenou sumou je stavebná sporiteľňa oprávnená cieľovú sumu zvýšiť a rozdiel cieľových súm spoplatniť podľa príslušného sadzobníka poplatkov.

Pridelenie cieľovej sumy

Splnenie podmienok pre pridelenie cieľovej sumy hodnotia stavebné sporiteľne v rôznych intervaloch – PSS a ČSOB na konci každého mesiaca, Wüstenrot na konci každého kalendárneho štvrťroka. Ak podmienky pre pridelenie cieľovej sumy spĺňate, stavebná sporiteľňa Vás písomne informuje o jej pridelení. Ak v určitej lehote písomne nepotvrdíte pridelenie cieľovej sumy, automaticky Vám zanikne nárok na cieľovú sumu k termínu uvedenom v oznámení stavebnej sporiteľne a môžete naďalej pokračovať v sporení. O ďalšie pridelenie cieľovej sumy už budete musieť požiadať stavebnú sporiteľňu sami písomnou žiadosťou.

V prípade, že pridelenie cieľovej sumy potvrdíte, stavebná sporiteľňa bude mať cieľovú sumu pripravenú na jej vyplatenie niekoľko mesiacov od jej pridelenia (obvykle 12 mesiacov). Keďže cieľová suma sa skladá z dvoch častí – nasporených prostriedkov a stavebného úveru, po jej pridelení môžete nasporené prostriedky čerpať na stavebné účely okamžite, ale stavebný úver len po preukázaní schopnosti tento úver splácať a poskytnutí vhodného zabezpečenia, resp. zaručenia.

Čo je medziúver Štátna prémia v roku 2018

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2

Správy

Stavebné sporenie Stavebné sporenie v roku 2019
Stavebné sporenie čakajú od 1. januára 2019 veľké zmeny. Oplatí sa ešte?

ČSOB Využite online služby a uzatvorte si jednoducho účet z pohodlia vášho domova
Vývoj technológií stále napreduje a s ním aj zjednodušenie služieb – vo všetkých oblastiach, aj finančných. To, čo nás v minulosti trvalo pol dňa a stovky krokov, dnes zvládneme z pohodlia domova. Jediné, čo potrebujeme je pripojenie na internet. Takto jednoducho si dokážete zriadiť aj účet v banke. Ako na to?

Životné poistenie porovnanie Chcete platiť menej za životné poistenie? Porovnajte si ho online.
TotalMoney.sk spustilo prvé online porovnanie rizikových životných poistení.

Ďalšie