Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácii OK

Ako sú vklady chránené

Vklady v bankách sú chránené podľa Zákona o ochrane vkladov uložených v bankách a v pobočkách zahraničných bánk. Účelom tohto zákona je poskytovanie náhrad za vklady v prípade, že sa stanú nedostupnými. Vkladom sa rozumejú všetky finančné prostriedky (vrátane úrokov), ktoré si klient uložil v banke na účet alebo ktoré mu uložil niekto iný. Zákonom sú chránené vklady fyzických osôb, združení občanov, nadácií a neziskových organizácií, spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a ostatných právnických osôb. Zákon ustanovuje tiež vklady, ktoré sú z ochrany vylúčené.

Vklad je považovaný za nedostupný, ak je uložený v banke v konkurznom konaní, v banke, ktorá je neschopná vyplácať vklady, alebo ktorej bola odobratá banková licencia. Banky, ktoré prijímajú vklady, prispievajú do fondu jednorazovým vstupným poplatkom (35 000 €) a pravidelnými ročnými príspevkami, stanovenými percentom z uložených vkladov. Z takto naakumulovaných prostriedkov poskytuje Fond ochrany vkladov náhrady za nedostupné vklady v bankách za podmienok ustanovených zákonom.

Náhrada za nedostupný vklad chránený týmto zákonom pre jedného vkladateľa je vo výške nedostupného vkladu, maximálne však 100 000 €. Výška náhrady je rovnaká vo všetkých krajinách EÚ. Vypočíta sa tak, že sa spočítajú všetky zákonom chránené nedostupné vklady vkladateľa v banke, vrátane jeho podielov na spoločných vkladoch, pričom pri spoločnom vklade má každý z vkladateľov rovnaký podiel, ak sa hodnoverne nepreukáže iný stav.

Chránený nedostupný vklad musí byť v informačnom systéme banky alebo v doklade o vklade vedený ešte pred dňom, keď sa vklady stanú nedostupnými. Identifikácia vkladu musí obsahovať minimálne:

Chránené sú tieto vklady:

Prispievateľmi do Fondu ochrany vkladov v SR sú tieto banky:

Vklady v pobočkách zahraničných bánk, ktoré vykonávajú činnosť na území SR a nie sú účastníkmi systému ochrany vkladov v SR, sú chránené podľa pravidiel platných v členskom štáte, kde má banka sídlo, avšak jednotne do výšky 100 000 EUR.

Porovnajte si aktuálne ponúkané sporiace produkty

Výška úrokov a úrokové výnosy Čo je kapitalizácia úrokov

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2

Správy

Stavebné sporenie Stavebné sporenie v roku 2019
Stavebné sporenie čakajú od 1. januára 2019 veľké zmeny. Oplatí sa ešte?

ČSOB Využite online služby a uzatvorte si jednoducho účet z pohodlia vášho domova
Vývoj technológií stále napreduje a s ním aj zjednodušenie služieb – vo všetkých oblastiach, aj finančných. To, čo nás v minulosti trvalo pol dňa a stovky krokov, dnes zvládneme z pohodlia domova. Jediné, čo potrebujeme je pripojenie na internet. Takto jednoducho si dokážete zriadiť aj účet v banke. Ako na to?

Životné poistenie porovnanie Chcete platiť menej za životné poistenie? Porovnajte si ho online.
TotalMoney.sk spustilo prvé online porovnanie rizikových životných poistení.

Ďalšie