Zadajte požadované parametre stavebného sporenia

Zadajte výšku Vášho vkladu a vyberte interval, ako často chcete peniaze vkladať na účet stavebného sporenia. Pre získanie maximálnej štátnej prémie je nutné vložiť aspoň 1 327,80 € ročne = 110,65 € mesačne.

Stavebné sporenie sa uzatvára vždy na 6 rokov. Ak ho zrušíte do 2 rokov, strácate nárok na štátnu prémiu. Ak ho zrušíte od 3 do 6 rokov, pre získanie štátnej prémie musíte dokladovať účel využitia nasporených peňazí. Po 6 rokoch môžete peniaze zo sporenia (vrátane štátnej prémie) použiť na čokoľvek, ak si nevezmete stavebný úver. Pri zrušení sporenia do 6 rokov počítajte aj s poplatkami za jeho zrušenie.

Vyznačte, či si uplatňujete nárok na štátnu prémiu. Štátna prémia môže byť poskytnutá len na jednu Vašu zmluvu o stavebnom sporení. Maximálna štátna prémia je v roku 2016 vo výške 66,39 € a vypočíta sa ako 5 % zo sumy Vašich ročných vkladov.

Svoje peniaze môžete zhodnotiť aj výhodnejšie. Nechajte nám svoje kontaktné údaje a my vám nezáväzne predstavíme iné možnosti s vyššími výnosmi.
Prosím, zaškrtnite súhlas so spracúvaním osobných údajov. Udelenie súhlasu je slobodné a dobrovoľné. Vezmite však na vedomie, že jeho poskytnutie je nevyhnutné pre spracovanie vašej žiadosti.

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov uvedených vo formulári.
Súhlasím s marketingovým oslovením spoločnosťou TotalMoney, s.r.o. v prípade, ak ešte nie som klientom spoločnosti.

TotalTip

Porovnanie stavebných sporení

Vyberte parameter, ktorý chcete porovnať

Nasporená
sumaZoradené
Nasporená suma je vypočítaná ako súčet Vašich vkladov, vyplatených štátnych prémií, čistých úrokových výnosov z Vašich vkladov a štátnych prémií (vrátane kapitalizácie týchto úrokov) znížená o poplatok za uzavretie stavebného sporenia a poplatky za vedenie účtu stavebného sporenia.
Pri výpočte sa uvažuje s pripisovaním štátnej prémie na konci každého roka sporenia a s účtovaním poplatku za vedenie účtu na začiatku každého roka sporenia.
Čistý
výnos
Čistý výnos je vypočítaný ako rozdiel nasporenej sumy a Vašich vkladov počas trvania stavebného sporenia.
Úrok
Ročná úroková sadzba. Vyjadruje, koľko získate za vloženie peňazí na stavebné sporenie. Čím je úrok vyšší, tým získate viac. Úroky sú na účet stavebného sporenia pripisované 1x ročne, vždy na konci roka.
Poplatok
za
uzavretie
Poplatok za uzavretie stavebného sporenia je presne vypočítaný pre uvedenú cieľovú sumu. O tento poplatok je znížená nasporená suma, ako aj čistý výnos.
Ročný
poplatok
Ročný poplatok je účtovaný pri zriadení stavebného sporenia a potom 1x ročne (vždy na začiatku roka).
Cieľová
suma
Cieľová suma je súčtom nasporenej sumy (vkladov, úrokov a štátnej prémie) a stavebného úveru. Jej hodnota závisí od výšky Vašich vkladov a od minimálneho mesačného vkladu stanoveného stavebnou sporiteľňou. Výška cieľovej sumy je navrhnutá pre Vami zadanú výšku vkladu.
Profit Maxi 3 364 € 124 € 1,00 % 40,00 € 16,00 € 7 500 € Požiadať
Podrobnosti
Ak chcete aj stavebný úver, tak:
• pre pridelenie cieľovej sumy musíte nasporiť:
• nasporíte ich za:
Stavebný úver získate s ročným úrokom:
3 750 €
6,4 roka
4,90 %
Štandardná extra tarifa SF 3 361 € 121 € 0,50 % 20,00 € 13,08 € 7 500 € Požiadať
Podrobnosti
Ak chcete aj stavebný úver, tak:
• pre pridelenie cieľovej sumy musíte nasporiť:
• nasporíte ich za:
Stavebný úver získate s ročným úrokom:
1 875 €
3,2 roka
3,40 %
Úverová štandardná tarifa U1 3 328 € 88 € 0,10 % 20,00 € 13,08 € 7 500 € Požiadať
Podrobnosti
Ak chcete aj stavebný úver, tak:
• pre pridelenie cieľovej sumy musíte nasporiť:
• nasporíte ich za:
Stavebný úver získate s ročným úrokom:
1 875 €
3,2 roka
2,90 %
Rodinné sporenie 3 321 € 81 € 1,40 % 67,50 € 23,76 € 7 500 € Požiadať
Podrobnosti
Ak chcete aj stavebný úver, tak:
• pre pridelenie cieľovej sumy musíte nasporiť:
• nasporíte ich za:
Stavebný úver získate s ročným úrokom:
3 750 €
6,4 roka
5,00 %

Aktualizácia údajov: 01. 06. 2020 - Zdroj: stavebné sporiteľne | Upozorniť na zmenu alebo chybu

Vysvetlivky:

  • Úrokové sadzby sú v ročnom vyjadrení. Úroky sú na účet stavebného sporenia pripisované 1x ročne, vždy na konci roka.
  • Poplatok za uzavretie stavebného sporenia je presne vypočítaný pre uvedenú cieľovú sumu.
  • Ročný poplatok za vedenie účtu stavebného sporenia je účtovaný pri zriadení stavebného sporenia a potom 1x ročne (vždy na začiatku roka).
  • Nasporená suma je vypočítaná ako súčet Vašich vkladov, vyplatených štátnych prémií, čistých úrokových výnosov z Vašich vkladov a štátnych prémií (vrátane kapitalizácie týchto úrokov) znížená o poplatok za uzavretie stavebného sporenia a poplatky za vedenie účtu stavebného sporenia. Pri výpočte sa uvažuje s pripisovaním štátnej prémie na konci každého roka sporenia a s účtovaním poplatku za vedenie sporiaceho účtu na začiatku každého roka sporenia. Suma je zaokrúhlená na celé eurá.
  • Čistý výnos je vypočítaný ako rozdiel nasporenej sumy a Vašich vkladov počas trvania stavebného sporenia. Suma je zaokrúhlená na celé eurá.
  • Cieľová suma je súčtom nasporenej sumy (vkladov, úrokov a štátnej prémie) a stavebného úveru. Jej hodnota závisí od výšky Vašich vkladov a od minimálneho mesačného vkladu stanoveného stavebnou sporiteľňou. Výška cieľovej sumy je navrhnutá pre Vami zadanú výšku vkladu.

Porovnanie pripravuje TotalMoney.sk