Krôčik - sporenie pre deti

Výhody sporenia Krôčik pre deti

  • 50 % zľava z poplatku za vedenie sporiteľského účtu pri vklade od 600 € do 1199 € v danom roku.
  • 100 % zľava z poplatku za vedenie sporiteľského účtu pri vklade v danom roku vo výške 1200 € a viac.
  • Extra bonus 2% na vklady do 2 800 € počas prvých 12 mesiacov.
  • Počas prvých šiestich rokov trvania zmluvy (maximálne do 18. roku dieťaťa) môžete získať k stavebnému sporeniu Krôčik poistenie trvalých následkov úrazu dieťaťa až 5 000 € a poistenie zákonného zástupcu dieťaťa pre prípad úmrtia. Stačí mať uzatvorené Rodinné sporenie s aspoň 1 neplnoletým dieťaťom v minimálnej cieľovej sume 12 000 € a mesačne na zmluvu vložiť aspoň 25 € alebo ročne aspoň 300 €.

Výhody Rodinného sporenia

  • na jednej zmluve môžu súčasne sporiť manžel a manželka s mesačným poplatkom 1,98 € za oboch (pri samostatne uzatváraných zmluvách je poplatok vo výške 1,98 € na osobu),
  • manželom na spoločnej zmluve stačí zaplatiť jeden poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení vo výške 0,9 % z cieľovej sumy,
  • pre každé z detí manželov sa uzatvára samostatná zmluva s mesačným poplatkom 0,98 €,
  • poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení je splatný do 6 rokov od dátumu uzavretia zmluvy o stavebnom sporení, pričom vždy k 1.1. je zúčtovaná 1/6 z výšky poplatku,
  • základný úrok 1,4 % p.a. počas 6-tich rokov od uzatvorenia zmluvy, Extra bonus 2% na vklady do 2 800 € počas prvých 12 mesiacov.

Cenník pre Rodinné sporenie

Uzavretie zmluvy o stavebnom sporení0,9 % z cieľovej sumy, max. 1800 €
Zvýšenie / zníženie cieľovej sumy1,2 % z rozdielu cieľových súm, max. 1800 €
Vedenie vkladového účtu do 26 rokov a od 55 rokov mesačne0,98 €
Vedenie vkladového účtu od 26 do 55 rokov a pre 2 sporiteľov (manželov) mesačne1,98 €

Predčasné vypovedanie zmluvy o stavebnom sporení vo fáze sporenia

Predčasné vypovedanie zmluvy o stavebnom sporení do 3 rokov (vrátane) od uzatvorenia zmluvy1,1 % z cieľovej sumy, max. 900 €
Predčasné vypovedanie zmluvy o stavebnom sporení od 4 do 6 rokov od uzatvorenia zmluvy1 % z cieľovej sumy, max. 900 €
Predčasné vypovedanie zmluvy o stavebnom sporení po 6 rokoch (vrátane)bezplatne

Ostatné poplatky

Ročný výpis zo sporiteľského účtu3,50 €
Prémiové zvýhodnenie / nezvýhodnenie zmluvy o stavebnom sporeníbezplatne
Spojenie, delenie zmluvybezplatne
Prevod zmluvy, prijatie / vypustenie osoby zo zmluvného vzťahu (spolumajiteľa)15 € (len na rodinných príslušníkov)

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2

Správy

štátna prémia 2020 Štátna prémia v roku 2020 ostáva 70 eur
Štátna prémia predstavuje 2,5 % zo sumy ročných vkladov. Na jej získanie je potrebný vklad 2 800 eur.

ako naucit tinedzera sporit 3 tipy, ako naučiť vášho tínedžera nerozhadzovať peniaze
Mladým chýba motivácia sporiť. Vlastné bývanie a zábezpeka rodiny sú plány ďalekej budúcnosti. Poradíme vám 3 praktické tipy, ako navediete svoje dieťa k správnym finančným návykom.

Najlepší účet zadarmo Porovnanie účtov zadarmo - 365.bank, mBank a Fio Banka
Kde získate platobnú kartu a výberu z bankomatu zadarmo? Porovnali sme 3 najpopulárnejšie účty zadarmo a vieme, ktorý je pre vás najvýhodnejší.

Ďalšie