Tento web používa súbory cookie. Viac OK

Rizikové životné poistenie - porovnanie

Rizikové životné poistenie

Hľadáte najlepšie životné poistenie, ktoré zabezpečí vašich blízkych v prípade vašej smrti, úrazu či choroby? Rizikové životné poistenie je typom poistenia, pri ktorom platíte len za poistené riziká a nemusíte sporiť ako pri kapitálovom / investičnom životnom poistení. Na TotalMoney.sk si môžete porovnať jednotlivé poisťovne a vybrať poistku s najlepším krytím za najvýhodnejšiu cenu.

Rekreačne = bez členstva v športovom klube / organizácii

Amatérsky = pod hlavičkou športového klubu / organizácie, ale nezúčastňuje sa najvyšších štátnych súťaží

Profesionálne = pod hlavičkou športového klubu / organizácie, zúčastňuje sa najvyšších štátnych súťaží ALEBO za svoju činnosť dostáva mzdu
Duševná práca = administrátor, poradca, dispečer, manažér, učiteľ …

Manuálna práca = vo výrobe a službách, napríklad barman, montér, automechanik, mechanik, inštalatér …

So zvýšeným rizikom = baník, hasič, policajt, vojak, tunelár …
Keď nájdeme výhodnešiu ponuku,
ozveme sa vám
Porovnanie vám pošleme e-mailom,
aby ste ho mali kedykoľvek k dispozícii

Súhlasím s vyhláseniami.
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Porovnávame vyše 12 000 poistných sadzieb 7 poisťovní

Aegon Allianz Axa ČSOB Generali Metlife Wüstenrot

Využite prvú online kalkulačku rizikového životného poistenia

Rizikové životné poistenie - poistené riziká

Zmyslom rizikového životného poistenia je zabezpečiť svojich blízkych v prípade úmrtia, úrazu alebo choroby poisteného. Pri rizikovom životnou poistení je možné poistiť nasledujúce riziká:

  1. smrť poisteného z akéhokoľvek dôvodu,
  2. smrť následkom úrazu,
  3. trvalé následky úrazu,
  4. denné odškodné za nevyhnutnú liečbu úrazu,
  5. dennú dávku v prípade práceneschopnosti,
  6. dennú dávku v prípade hospitalizácie,
  7. vznik kritickej choroby (rakovina, infarkt a podobne).

Porovnanie rizikového životného poistenia

Môžete si porovnať jednotlivé poisťovne a ich produkty rizikového životného poistenia. Do vstupného formuláru je potrebné zadať rok narodenia poisteného, jeho čistý mesačný príjem, druh vykonávanej práce a vzťah k športu. Tieto údaje slúžia pre zatriedenie klienta do rizikovej skupiny.

Výsledkom vyplneného formuláru je tabuľka s mesačnou, štvrťročnou, polročnou a ročnou cenou za poistenie v konkrétnej poisťovni. Pod tabuľkou sú uvedené poistné sumy pre jednotlivé riziká, ktoré môžete upraviť a porovnať ceny poistiek znova s upravenými poistnými sumami. Od výšky zadaných poistných súm závisí celková výsledná cena za poistenie. Ak niektoré riziko nemá byť poistené, poistnú sumu nezadávajte.

V prípade záujmu o niektoré poistenie a doplňujúce údaje o ňom stačí vyplniť jednoduchú žiadosť umiestnenú pri produkte.

Chcete povinné zmluvné poistenie za najlepšiu cenu? Pozrite si porovnanie PZP.

Porovnanie PZP  

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2

Správy

Životné poistenie - poistenie trvalých následkov Poistenie trvalých následkov úrazu - porovnanie 7 životných poistení
Máte životné poistenie? Ako sa líši poistenie trvalých následkov úrazu medzi jednotlivými poisťovňami? Pozrite si porovnanie.

Poistenie kritických chorôb Poistenie kritických chorôb - porovnanie: Aké diagnózy kryjú jednotlivé poisťovne?
Porovnajte si poistenie kritických chorôb v jednotlivých poisťovniach a kryté diagnózy.

Výluky z poistenia Životné poistenie a výluky z poistenia - porovnanie poisťovní
Kedy životná poisťovňa peniaze nevyplatí? Porovnajte si výluky v jednotlivých poisťovniach.

Ďalšie