Zaškrtnite požadované parametre bežného účtu

prostredníctvom platobnej karty
cez internet banking
cez mobilnú aplikáciu
telefonicky
v pobočkách banky
z vlastných bankomatov banky
zo všetkých bankomatov na Slovensku

TotalTip

Porovnanie bežných účtov a balíkov služieb

Vyberte parameter, ktorý chcete porovnať

Mesačný poplatok
Mesačný poplatok za vedenie bežného účtu alebo za balík služieb.
Úrok
Ročná úroková miera, ktorou sú úročené peniaze vložené na Vašom bežnom účte.
Min.
zostatokZoradené
Minimálna suma, ktorú musíte mať na účte vždy.
Prístup k peniazom
Služby a nástroje, prostredníctvom ktorých môžete pristupovať k peniazom na bežnom účte:
prostredníctvom platobnej karty,
cez internet banking,
cez mobilnú aplikáciu,
telefonicky,
v pobočkách banky.
Ak je zobrazený symbol pre platobnú kartu, internet banking alebo telefón banking, uvedená služba je v cene mesačného poplatku.
mKONTO 0 € 0 % - € Požiadať
Podrobnosti
Zadarmo: zriadenie, vedenie a zrušenie účtu, realizácia prevodných, trvalých príkazov a inkás cez IB, vydanie a obnova hlavnej platobnej karty, výber z bankomatu v sume 70 a viac EUR doma i v zahraničí...
Osobný účet 5,90 € 0 % - € Požiadať
Podrobnosti
V cene: vedenie účtu, neobmedzený počet výberov z bankomatov Sl. sporiteľne v SR a skupiny Erste Bank v zahraničí, neobmedzený počet trvalých príkazov a súhlasov s inkasom, platobná karta, internet, telefón banking a SMS služby.  
Tatra Personal 7,00 € 0 % - € Požiadať
Podrobnosti
V cene napr.: neobmedzený počet výberov z bankomatov Tatra banky, trvalé príkazy a SEPA inkasá, platobná karta, internet banking. 50% zľava z poplatku ak ste manželia a máte obaja balík služieb Tatra Personal, alebo využijete za sledované obdobie aspoň dve inovácie od Tatra banky alebo máte balík služieb Tatra Business. Zľavy je možné kombinovať. 100% zľava z poplatku aj ak denná suma vkladov a úverov v priebehu sledovaného obdobia bude viac ako 20 000 EUR.
Účet Výhoda 5,00 € 0 % - € Požiadať
Podrobnosti
V cene: výpis z účtu mesačne poštou, karta Maestro, neobmedzený počet došlých platieb a vkladov, eBanking private, správa trvalých príkazov cez eBanking, realizácia neobmedzeného počtu trvalých príkazov a inkás, 2 výbery z bankomatov kartou Maestro.
Osobný účet EXCLUSIVE 8,90 € 0 % - € Požiadať
Podrobnosti
V cene: vedenie účtu, neobmedzený počet výberov z bankomatov v mene EUR doma aj v zahraničí, neobmedzený počet trvalých príkazov a súhlasov s inkasom, debetná karta, internet, mobil a telefón banking.
ÚČET - Raiffeisen BANK 5,50 € 0 % - € Požiadať
Podrobnosti
V cene: vydanie a správa ľubovoľného počtu platobných kariet k účtu, neobmedzený počet platieb kartou, výberov z bankomatov Tatra banky, mesačne 1 výber kartou na Slovensku alebo v zahraničí z bankomatov iných bánk, na pošte alebo inom mieste, neobmedzený počet domácich prevodov, vkladov a výberov na pobočkách banky,...
VÚB Účet Magnifica 9,00 € 0 % - € Požiadať
Podrobnosti
V cene: zadanie/zmena trvalých príkaz alebo inkás, výpis z účtu elektronicky alebo osobne raz mesačne, ročný výpis poštou, prijaté platby, prvý vklad a výber hotovosti na pokladni, flexidebet, flexisporenie. Môžete si vybrať až 11 produktov zo základnej ponuky: napr. platobnú kartu, prvé 4 poplatky za výber z bankomatu VÚB, prvých 6 poplatkov za platbu platobnou kartou atď. a 2 - 4 produkty z rozšírenej ponuky (debetnú kartu vyššieho štandardu, neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou a pod.).
VÚB Účet 6,00 € 0 % - € Požiadať
Podrobnosti
V cene: zadanie/zmena trvalých príkaz alebo inkás, výpis z účtu elektronicky alebo osobne raz mesačne, ročný výpis poštou, prijaté platby, flexidebet, flexisporenie. Môžete si vybrať až 11 produktov zo základnej ponuky: napr. platobnú kartu, prvé 4 poplatky za výber z bankomatu VÚB, prvých 6 poplatkov za platbu kartou atď. a 1 produkt z rozšírenej ponuky (debetnú kartu vyššieho štandardu, neobmedzený počet poplatkov za platbu kartou, neobmedzený počet výberov z bankomatov VÚB a pod.).
Premium Konto s platobnou kartou 3,50 € 0,35 % - € Požiadať
Podrobnosti
V cene: založenie, vedenie a zrušenia účtu, online banking, neobmedzený počet tuzemských a SEPA platieb cez online banking, došlé platby, trvalé a inkasné príkazy cez internet, platobná karta a 4 výbery mesačne.
POHODA 6,00 € 0 % - € Požiadať
Podrobnosti
V cene: platobná karta, internet, mobil a telefón banking, výbery z bankomatov ČSOB v SR... 50%-ná zľava z poplatku ak kreditný obrat dosiahne 400 €, zrealizujete 3 pravidelné platby a zaplatíte 5 krát platobnou kartou v mesiaci. Balík za polovičnú cenu aj ak objem úspor v ČSOB dosiahne min. 20 000 €. 100%-ná zľava z poplatku kombináciou 50%-ných zliav.
EXTRA POHODA 12,00 € 0 % - € Požiadať
Podrobnosti
Exkluzívny balík. V cene: celoročné cestovné poistenie k platobnej karte, úrazové poistenie, neobmedzený počet výberov v EUR z bankomatov v SR a krajinách SEPA, embosovaná karta Visa Classic alebo MasterCard Standard,... 50%-ná zľava z poplatku ak kreditný obrat dosiahne 1 500 €, zrealizujete 3 pravidelné platby a zaplatíte 5 krát platobnou kartou v mesiaci. Balík za polovičnú cenu aj ak objem úspor v ČSOB dosiahne min. 30 000 €. 100%-ná zľava z poplatku kombináciou 50%-ných zliav.
U konto 8,00 € 0 % 5,00 € Požiadať
Podrobnosti
V cene: debetná karta, výbery hotovosti z bankomatov poskytovateľov v SR a v zahraničí, vedenie druhého bežného účtu v cudzej mene. V prípade splnenia podmienky bezhotovostného kreditného obratu min. 400 EUR mesačne je konto bez mesačného poplatku.
U konto PREMIUM 15,00 € 0 % 5,00 € Požiadať
Podrobnosti
V cene: až 5 platobných kariet vrátane 2 zlatých bezplatne, výbery z bankomatov na celom svete bezplatne, možnosť vedenia konta bez mesačného poplatku za splnenia podmienky mesačného bezhotovostného kreditného obratu 1 800 EUR alebo objemu vkladov v UniCredit Bank 35 000 EUR.
U konto TANDEM 8,00 € 0 % 5,00 € Požiadať
Podrobnosti
Nezávislé účty pre dvoch klientov v tandeme. V cene: debetná karta, výbery hotovosti z bankomatov poskytovateľov v SR a v zahraničí, vedenie druhého bežného účtu v cudzej mene... V prípade smerovania príjmu (spoločne 800 EUR mesačne) je konto bez mesačného poplatku.
Bežný účet 4,00 € 0 % 7,00 € Požiadať
Podrobnosti
V cene: zriadenie a vedenie účtu, mesačný výpis. Možnosť výberu spoplatnených služieb.
Užitočný účet 5,00 € 0,01 % 7,00 € Požiadať
Podrobnosti
V cene: platobná karta, elektronické bankovníctvo, neobmedzený počet prijatých platieb, SEPA prevodných príkazov cez elektronické bankovníctvo, trvalých príkazov, inkás, platieb kartou u obchodníka, výberov hotovosti z bankomatov banky a 1 výber z POŠTOMATu.
Aktívny účet 6,00 € 0 % 7,00 € Požiadať
Podrobnosti
50 % zľava z poplatku za aktívne využívanie účtu: minimálny mesačný objem kreditných obratov 300 €, 3 platby kartou a jeden zrealizovaný trvalý príkaz/inkaso. 100% zľava za splnenie podmienok aktívneho účtu (alebo uplatnenia manželskej zľavy) a priemerného zostatku vkladov za mesiac vo výške 10 000 €.
Výhodný účet 9,00 € 0 % 7,00 € Požiadať
Podrobnosti
V cene: vydanie 2 platobných kariet, hotovostné vklady na pobočke, neobmedzený počet výberov z bankomatov OTP a OTP skupiny, 2 výbery z bankomatov inej banky v EUR doma a v krajinách EHP, bezhotovostné SEPA prevody cez IB, mesačný výpis z účtu e-mailom...
Fio osobný účet 0 € 0 % 10,00 € Požiadať
Podrobnosti
Zadarmo: založenie, vedenie a zrušenie účtu, bankové prevody domáce, medzi SR a ČR, aj vrámci Eurozóny v EUR, Internetbanking a Smartbanking, trvalé príkazy, inkasá, bezkontaktná debetná platobná karta MasterCard, založenie a vedenie kartového účtu, prvý výber mesačne z akéhokoľvek bankomatu, vklady majiteľa účtu alebo oprávnenej osoby,výbery nad 50 EUR.
Osobny účet 3,90 € 0 % 10,00 € Požiadať
Podrobnosti
V cene: platobná karta, všetky prijaté platby, odchádzajúce inkasá a trvalé príkazy, výbery z bankomatov Prima banky, platby kartou. Z každej platby kartou získate späť 0,5%. Pri priemernom dennom zostatku v mesiaci vo výške aspoň 10000 € je účet vedený bez mesačného poplatku.
Privatbanka Konto 7,00 € 0,01 % 25,00 € Požiadať
Podrobnosti
V cene: zriadenie bežného účtu, vydanie a obnova platobnej karty, zriadenie a vedenie internet bankingu, SEPA prevody, výbery z bankomatov Sberbank. Úročenie bežného účtu štvrťročne. Vklad od 10 000 EUR do 330 000 EUR úročený sadzbou 0,40% p.a..
Privatbanka Konto Plus 0 € 0,01 % 25,00 € Požiadať
Podrobnosti
Zadarmo: zriadenie bežného účtu, vydanie a obnova platobnej karty, zriadenie a vedenie internet bankingu, výbery z bankomatov Sberbank. Platobné operácie na účte spoplatňované podľa sadzobníka. Úročenie bežného účtu štvrťročne. Vklad od 10 000 EUR do 330 000 EUR úročený sadzbou 0,40% p.a..

Aktualizácia údajov: 15. 10. 2018 - Zdroj: banky | Upozorniť na zmenu alebo chybu

Vysvetlivky:

 • Úrok je úroková miera, ktorou sú úročené peniaze vložené na bežný účet. Úrokové sadzby sú v ročnom vyjadrení.
 • Min. zostatok je minimálna suma, ktorú musíte mať na účte vždy.
 • Prístup k peniazom sú služby a nástroje, prostredníctvom ktorých môžete pristupovať k peniazom vloženým na bežný účet:
  prostredníctvom platobnej karty (symbol znamená, že služba je v cene mesačného poplatku),
  cez internet banking (symbol znamená, že služba je v cene mesačného poplatku),
  cez mobilnú aplikáciu (symbol znamená, že služba je v cene mesačného poplatku),
  telefonicky (symbol znamená, že služba je v cene mesačného poplatku),
  v pobočkách banky.

Porovnanie pripravuje TotalMoney.sk