Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. Môžete sa spoľahnúť, že Vaše osobné údaje spracujeme výhradne za účelom prípravy čo najlepšej ponuky pre Vás. Na Vaše otázky radi odpovieme a ak by sa objavili nejaké nedostatky, obratom ich odstránime. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Svoju činnosť vykonávame na základe povolenia Národnej banky Slovenska (registračné číslo: 127292, číslo rozhodnutia: ODT-10934/2010). Prenos údajov chránime najnovšími bezpečnostnými certifikátmi.

Vedomý si svojich práv vyhlasujem, že:
V zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dobrovoľne udeľujem spoločnosti TotalMoney s.r.o. so sídlom Levočská 866, 058 01 Poprad, IČO: 45 657 122 (ďalej len „TM“) súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu kontaktných údajov uvedených v žiadosti (meno, priezvisko, e-mail, telefón) pre marketingové účely vrátane ponuky produktov a služieb. Svoj súhlas udeľujem na dobu neurčitú odo dňa udelenia súhlasu až do dňa odvolania súhlasu. Beriem na vedomie, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomnou formou na adresu sídla TM.