Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité. Môžete sa spoľahnúť, že Vaše osobné údaje spracujeme výhradne za účelom prípravy čo najlepšej ponuky pre Vás a odovzdáme ich len overeným poskytovateľom pôžičiek, s ktorými Vaša žiadosť súvisí. Na Vaše otázky radi odpovieme a ak by sa objavili nejaké nedostatky, obratom ich odstránime. Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Svoju činnosť vykonávame na základe povolenia Národnej banky Slovenska (registračné číslo: 127292, číslo rozhodnutia: ODT-10934/2010). Prenos údajov chránime najnovšími bezpečnostnými certifikátmi.

Vedomý si svojich práv prehlasujem, že:
V zmysle §11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov udeľujem spoločnosti TotalMoney s.r.o. so sídlom Levočská 866, 058 01 Poprad, IČO: 45 657 122 (ďalej len „TM“) súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených v žiadosti, a to na účely spracovania žiadosti. Zároveň súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených v žiadosti poskytovateľom pôžičiek a úverov za účelom spracovania žiadosti, ponuky produktov a služieb. Svoj súhlas udeľujem na dobu 10 rokov. Beriem na vedomie, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomnou formou na adresu sídla TM.