Žiadosť o konsolidačnú pôžičku

Výška pôžičky

Meno

Priezvisko

Rodné číslo

Telefón

E-mail

PSČ  

Vaše pracovné zaradenie

Ste v skúšobnej dobe alebo výpovednej lehote?

Váš čistý mesačný príjem

Vaše splátky pôžičiek za mesiac

Zavolajte mi  medzi  a 

Odoslaním žiadosti vyjadrujem
súhlas s vyhláseniami.