Sporiace účty

Sporiace účty

Hľadáte najvýhodnejší sporiaci účet? Chcete získať čo najvyšší úrok a zároveň mať prístup k ušetreným peniazom kedykoľvek? Na TotalMoney.sk si môžete porovnať aktuálne ponuky sporiacich účtov v jednotlivých bankách, úročenie účtov bez výpovednej lehoty aj s výpovednou lehotou, poplatky za predčasný výber a ďalšie parametre pre najlepšie sporenie.

Zadajte požadované parametre sporiaceho účtu

Zadajte množstvo peňazí, ktoré chcete vložiť na sporiaci účet.

Vyberte si, či chcete porovnávať:

  • len účty bez výpovednej lehoty,
  • len účty s výpovednou lehotou,
  • všetky sporiace účty (to znamená účty bez výpovednej lehoty aj účty s výpovednou lehotou).
Výpovedná lehota je doba, ktorá musí uplynúť od nahlásenia výberu z účtu banke. Napríklad ak je výpovedná lehota 1 mesiac, tak výber z účtu musíte banke ohlásiť 1 mesiac vopred.
Zo sporiacich účtov bez výpovednej lehoty možno peniaze vyberať kedykoľvek, pokiaľ v Komentári nie je uvedené inak.

bez výpovednej lehoty
s výpovednou lehotou
Svoje peniaze môžete zhodnotiť aj výhodnejšie. Nechajte nám svoje kontaktné údaje a my vám nezáväzne predstavíme iné možnosti s vyššími výnosmi.
Prosím, zaškrtnite súhlas so spracúvaním osobných údajov. Udelenie súhlasu je slobodné a dobrovoľné. Vezmite však na vedomie, že jeho poskytnutie je nevyhnutné pre spracovanie vašej žiadosti.

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov uvedených vo formulári spoločnosťou TotalMoney, s.r.o, za účelom spracovania žiadosti pre potreby jej následného zaslania spol. FINGO, a.s. za účelom ponuky finančnej služby..
Súhlasím s marketingovým oslovením spoločnosťou TotalMoney, s.r.o. v prípade, ak ešte nie som klientom spoločnosti.

TotalTip

Porovnanie sporiacich účtov

Vyberte parameter, ktorý chcete porovnať

Ročný
úrok
Ročná úroková sadzba. Vyjadruje, koľko získate za vloženie peňazí na sporiaci účet. Čím je úrok vyšší, tým získate viac.
Výpovedná
lehota Zoradené
Doba, ktorá musí uplynúť od nahlásenia výberu z účtu banke. Napríklad ak je výpovedná lehota 1 mesiac, tak výber z účtu musíte banke ohlásiť 1 mesiac vopred.
Zo sporiacich účtov bez výpovednej lehoty možno peniaze vyberať kedykoľvek, pokiaľ v Komentári nie je uvedené inak.
Poplatok
za predčasný
výber
Predčasný výber (pred uplynutím výpovednej lehoty) je spoplatnený percentom z predčasne vyberanej sumy.
0 % znamená, že môžete vyberať kedykoľvek a bez poplatku. Pomlčka znamená, že banka predčasný výber neumožňuje.
Pri dodržaní výpovednej lehoty je výber z účtu zadarmo.

Komentár
Sporenie k Študentskému účtu 5,00 % Bez výpovednej lehoty 0 % Pravidelný mesačný vklad od 10 do 30 €, doba sporenia 12, 18 alebo 24 mesiacov, k jednému účtu si možno otvoriť 3 Sporenia, úroky pripisované po ukončení doby sporenia, pri predčasnom výbere strata úrokov vo výške 100%. Požiadať
Podrobnosti
Sporenie k Osobnému účtu 5,00 % Bez výpovednej lehoty 0 % Pravidelný mesačný vklad od 10 do 50 €, doba sporenia 12, 18 alebo 24 mesiacov, k jednému účtu si možno otvoriť až 3 Sporenia, úroky sú pripisované po ukončení doby sporenia, pri predčasnom výbere strata úrokov vo výške 100%. Požiadať
Podrobnosti
Dobré sporenie ISTOTA 1,25 % Bez výpovednej lehoty 5,00 % Sporenie s viazanosťou na 10 rokov. V prípade nepravidelného sporenia úročenie základnou úrokovou sadzbou 1.25% p.a.. Zvýhodnené úročenie sadzbou 2.5% p.a. v prípade pravidelného mesačného vkladu od 10 do 500 EUR v priebehu celého kalendárneho roka. Požiadať
Podrobnosti
Online sporiaci účet 0,75 % Bez výpovednej lehoty 0 % Sporiaci účet k produktu Premium Konto, prístup prostredníctvom Online Bankingu, disponovanie s prostriedkami denne bez sankcií. Požiadať
Podrobnosti
Privatbanka Saving Konto 0,40 % Bez výpovednej lehoty 0 % Prostriedky z konta možno previesť iba na zmluvne určený účet v rámci SR, nie je možné z neho vykonávať inkaso. Platby z účtu spoplatňované. Zvýhodnená úroková sadzba 0,4% p. a. platná pre sporenie do 29 999,99 EUR. Požiadať
Podrobnosti
Sporenie Lišiak 0,30 % Bez výpovednej lehoty 0 % Bez minimálneho vkladu a zostatku, bez akýchkoľvek poplatkov, výbery a vklady kedykoľvek, prístup k účtu elektronicky. Požiadať
Podrobnosti
mSporenie 0,30 % Bez výpovednej lehoty 0 % Sporiaci účet určený na pravidelné sporenie drobných súm z odchádzajúcich platieb, platieb debetnými a kreditnými kartami a výberov hotovosti. Tri spôsoby sporenia:zaokrúhľovanie transakcií na celých 5 € nahor, percento z transakcií od 1 do 10 %, fixná suma 0,5 € - 2 € pri každej platbe. Požiadať
Podrobnosti
Dobré sporenie REZERVA 0,25 % Bez výpovednej lehoty 0 % Vklad už od 10 EUR, pri aktívnom využívaní Dobrého účtu odmena navyše v sume rovnajúcej sa základnému úroku pripísanému na Dobrom sporení REZERVA. Požiadať
Podrobnosti
Kasička - sporiaca časť k účtu 0,20 % Bez výpovednej lehoty 0 % Kasička je sporiaca časť účtu. Má zvýhodnené úročenie, je bezplatná a bez viazanosti. Nasporené peniaze máte kedykoľvek k dispozícii. Požiadať
Podrobnosti
Sporenie pre radosť 0,15 % Bez výpovednej lehoty 0 % Úroková sadzba 0,25% p.a., ak sporíte do 50 EUR mesačne. Ak sporíte vyššiu sumu, úroková sadzba 0,35% p.a. Podmienkou účet v banke bez prečerpania. Požiadať
Podrobnosti
Sporenie na bývanie 0,15 % Bez výpovednej lehoty 0 % Sporenie vhodné pre tých, ktorí plánujú v budúcnosti riešiť bývanie. Získate s ním lepšie úroky na sporení aj hypotéke v budúcnosti. Požiadať
Podrobnosti
Sporiaci účet k U kontu 0,05 % Bez výpovednej lehoty 0 % Sporiaci účet k U kontu. Bez výpovednej lehoty, pásmové úročenie, úročenie do sumy 2 500 EUR. Výber/prevod raz mesačne zdarma. Požiadať
Podrobnosti
Sporiaci účet Premium 0,05 % Bez výpovednej lehoty 0 % Sporiaci účet k U kontu Premium. Bez výpovednej lehoty, pásmové úročenie, úročenie do sumy 5 000 EUR. Výber/prevod raz mesačne zdarma. Požiadať
Podrobnosti
Sporiaci účet Fio konto 0,03 % Bez výpovednej lehoty 0 % V rámci konta získate zdarma vedenie účtu, internetbanking, elektronický platobný styk (v EUR, CZK) v rámci ČR a SR, prevody na účty v rámci Fio skupiny, prevody na jeden externý účet. Úroky sú pripisované mesačne. Požiadať
Podrobnosti
eMAX 0,01 % Bez výpovednej lehoty 0 % Vklady a výbery z účtu kedykoľvek, mesačné pripisovanie úrokov, k účtu je možné vydať debetnú kartu VISA Classic za 3,50 €. Požiadať
Podrobnosti
Sporiaci účet ŠPECIÁL 0,01 % Bez výpovednej lehoty 0 % Peniaze k dispozícii kedykoľvek, úročenie sporiaceho účtu v závislosti od vývoja trhových úrokových sadzieb. Požiadať
Podrobnosti
Sporiaci účet LIMIT 0,01 % Bez výpovednej lehoty 0 % Peniaze k dispozícii kedykoľvek, bez poplatkov za založenie, vedenie a zrušenie sporiaceho účtu. Požiadať
Podrobnosti
eMAX plus 0,01 % Bez výpovednej lehoty 0 % Vklady na účet kedykoľvek, jeden vnútrobankový prevod z účtu bez poplatku, zriadenie, vedenie a zrušenie účtu zdarma. Možnosť získať špeciálny úrok 0,3 % k jednému účtu eMAX plus pre aktívnych klientov. Požiadať
Podrobnosti
Sporenie na rezervu 0,01 % Bez výpovednej lehoty 0 % Úroková sadzba 0,20% p.a., ak sa zostatok sporenia medzimesačne zvýši aspoň o 50 EUR. Požiadať
Podrobnosti
Sporiaci účet 0,01 % Bez výpovednej lehoty 0 % Sporiaci účet je netermínovaný účet v EUR, ktorý si môžete zvoliť v rámci Flexiúčtu alebo Účtu pre mladých Start Generation. Umožní odkladať voľné finančné prostriedky pri zvýhodnenej úrokovej sadzbe oproti klasickému bežnému účtu. Požiadať
Podrobnosti
otp SPORIACI účet - Bez výpovednej lehoty 0 % Sporenie k Aktívnemu účtu, Výhodnému účtu, OTP SENIOR Kontu, OTP READY Kontu. Úročenie čiastky do 30 tis. EUR bonusovou úrokovou sadzbou 0,65% p.a. pri splnení podmienok: mesačný kreditný obrat min. 300 EUR, mesačne minimálne 3 platby kartou a 1 platba na základe trvalého príkazu na úhradu alebo súhlasu s inkasom. Požiadať
Podrobnosti
Sporiaci účet Štandard 0,05 % 7 dní 0,50 % Možnosť vkladať peniaze kedykoľvek, úroky sú pripisované mesačne. Požiadať
Podrobnosti
Sporiaci účet Depozit 0,05 % 35 dní 0,75 % Zvýhodnený úrok 0,5% p.a. pri aktívnom využívaní balíka služieb Pohoda alebo Extra Pohoda, možnosť predčasného výberu raz za mesiac do 25% zostatku z predošlého dňa. Požiadať
Podrobnosti
Sporiaci účet Effective 0,01 % 2 mesiace 1,00 % Vklady na účet kedykoľvek, úroky sú pripisované mesačne. Možnosť zadať až 10 výpovedí na rôzne sumy s rôznym dátumom splatnosti, na disponovanie s prostriedkami je 5 kalendárnych dní. Požiadať
Podrobnosti
Zlatý vklad 0,30 % 3 mesiace 0 % Vklad už od 7 EUR, po uplynutí výpovednej lehoty 3 mesiace je možné voľne disponovať s vypovedanou sumou počas jedného mesiaca. Vypovedaná suma je zatiaľ úročená sadzbou 0,01% p.a.. Požiadať
Podrobnosti

Aktualizácia údajov: 15. 03. 2019 - Zdroj: banky | Upozorniť na zmenu alebo chybu

Vysvetlivky:

Sporiace účty

Sporiace účty, vkladové účty a sporiace kontá sú vkladové produkty určené pre zhodnotenie Vašich voľných finančných prostriedkov. Základnými charakteristikami sporiaceho účtu sú:

Všetky banky Vám umožnia vyberať peniaze zo sporiaceho účtu zadarmo: pri účtoch s výpovednou lehotou po jej uplynutí, pri účtoch bez výpovednej lehoty kedykoľvek alebo len v presne stanovených termínoch, podľa podmienok konkrétnej banky. Ostatné výbery zo sporiaceho účtu budú spoplatnené – najčastejšie ako % z predčasne vyberanej sumy. Pri niektorých produktoch banka umožňuje výber len prevodom peňazí zo sporiaceho účtu na vopred určený účet.

Porovnanie sporiacich účtov

Hľadáte najvýhodnejší sporiaci účet s najvyšším úrokom? Porovnanie sporiacich účtov je na TotalMoney.sk jednoduché a rýchle. Do vyhľadávacieho formulára stačí zadať sumu, ktorú chcete na sporiaci účet vložiť a vybrať si, či chcete porovnávať len účty bez výpovednej lehoty, účty s výpovednou lehotou alebo oboje súčasne. Vyhovujúce účty si môžete zoradiť podľa výšky úrokov, výpovednej lehoty alebo poplatkov za predčasný výber zo sporiaceho účtu.

Hľadáte najvýhodnejší sporiaci produkt? Porovnajte si aj termínované vklady a vkladné knižky.

Termínované vklady  

Potrebujete pomôcť?

0948 090 040

Bežný hovor do siete O2

Správy

Stavebné sporenie Stavebné sporenie v roku 2019
Stavebné sporenie čakajú od 1. januára 2019 veľké zmeny. Oplatí sa ešte?

ČSOB Využite online služby a uzatvorte si jednoducho účet z pohodlia vášho domova
Vývoj technológií stále napreduje a s ním aj zjednodušenie služieb – vo všetkých oblastiach, aj finančných. To, čo nás v minulosti trvalo pol dňa a stovky krokov, dnes zvládneme z pohodlia domova. Jediné, čo potrebujeme je pripojenie na internet. Takto jednoducho si dokážete zriadiť aj účet v banke. Ako na to?

Životné poistenie porovnanie Chcete platiť menej za životné poistenie? Porovnajte si ho online.
TotalMoney.sk spustilo prvé online porovnanie rizikových životných poistení.

Ďalšie