TotalTip

Porovnanie vkladných knižiek

Vyberte parameter, ktorý chcete porovnať

Aktualizácia údajov: 03. 04. 2019 - Zdroj: banky | Upozorniť na zmenu alebo chybu

Vysvetlivky:

  • Úrokové sadzby sú v ročnom vyjadrení.
  • Pomlčka znamená, že daná banka neponúka vkladnú knižku s príslušnou výpovednou lehotou.

Porovnanie pripravuje TotalMoney.sk