Hypoúver na refinancovanie

Požiadajte o túto hypotéku ešte dnes:

Online žiadosť

Základné údaje o hypotéke

Výška hypotéky60 000 €
Splatnosť25 rokov
Úroková sadzba p.a. (od)2,79 %
Fixácia5 rokov
Mesačná splátka278,02 €
Celkovo zaplatíte83 405,00 €
Celkové preplatenie23 405,00 €

  Späť na porovnanie hypoték

Všeobecné údaje o hypotéke

Poskytovateľ hypotékyUniCredit Bank
Typ hypotékyRefinancovanie
Účel hypotékyna refinancovanie inej hypotéky
Maximálna výška LTV - Loan to Value (najvyšší možný pomer požičiavanej sumy k hodnote bytu alebo domu)80 %
Dostupné fixácie úroku2, 3, 4, 5, 7, 10 rokov
Možnosť variabilnej úrokovej sadzbynie
Výška hypotéky3 300 - 150 000 €
Splatnosť hypotéky1 - 30 rokov
Minimálny vek pre poskytnutie hypotéky18 rokov

Poplatky súvisiace s hypotékou

Poskytnutie hypotéky0 €
Mimoriadna splátka mimo konca fixáciemax. 1,00 % z predčasne splatenej istiny
Mimoriadna splátka na konci fixácie0 €
Predčasné splatenie mimo konca fixáciemax. 1,00 % z predčasne splatenej istiny
Predčasné splatenie na konci fixácie0 €
Poplatok za zmenu zmluvných podmienok166 €

Požiadajte o túto hypotéku ešte dnes:

Online žiadosť

HYPOÚVER je určený na splatenie existujúceho úveru, ktorý bol poskytnutý na nadobudnutie alebo rekonštrukciu nehnuteľností. Hypoúver musí byť zabezpečený záložným právom k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa na území SR.

Základné podmienky pre poskytnutie hypoúveru

  • vek viac ako 18 rokov
  • fyzická osoba - občan SR alebo cudzí štátny príslušník s trvalým pobytom na území SR
  • riadne splácanie pôvodného úveru minimálne 12 mesiacov
<

Výhody hypoúverov v UniCredit Bank

  • možnosť úročenia fixnou alebo variabilnou úrokovou sadzbou
  • možnosť získať 10% výšky úveru navyše
  • pri výstavbe a rekonštrukcii rodinného domu dokladovanie účelu až do 6 mesiacov od čerpania úveru
  • bežný účet bez poplatku za podmienky smerovania príjmu aspoň 400 EUR za mesiac
  • využívnie kreditnej karty bez poplatku počas trvania Hypoúveru
  • poistenie schopnosti splácať úver v prípade smrti, plnej trvalej invalidity a práceneschopnosti a straty zamestnania

Možnosť získať výhodnejšiu úrokovú sadzbu, ak bude úver vyčerpaný do 6 mesiacov od podpisu úverovej zmluvy a za splnenie nasledujúcich podmienok:

  • 0,3% p. a. za poistenie schopnosti splácať hypoúver (poistné je 3 % z výšky úveru, splatné jednorazovo)

Požiadajte o túto hypotéku ešte dnes:

Online žiadosť

  Späť na porovnanie hypoték