Porovnajte si ceny elektriny

Poznáte svoju presnú spotrebu?
Vyberte „áno“ len ak poznáte presnú spotrebu z vyúčtovacej faktúry za elektrinu.
Vyberte kraj, v ktorom sa nachádza odberné miesto:
  • Východoslovenský, ak je súčasným dodávateľom VSE,
  • Stredoslovenský, ak je súčasným dodávateľom SSE,
  • Západoslovenský, ak je súčasným dodávateľom ZSE.
Vyberte distribučnú sadzbu, ktorú v súčasnosti využívate. Nájdete ju na faktúre pod označením D alebo DD s priradeným číslom.
Ak využívate jednotarifnú sadzbu (dodávateľ udáva na faktúre spotrebu len vo vysokej tarife), vyberte buď D1 alebo D2 a my presnú sadzbu určíme za Vás po zadaní ďalších údajov.
Ročná spotreba
Zadajte presné hodnoty spotreby v kWh uvedené vo vyúčtovacej faktúre. Ak využívate dvojtarifnú sadzbu, zadajte presné hodnoty spotreby vo vysokej aj nízkej tarife.
kWh
Vyberte Vášho súčasného dodávateľa elektriny.
Ak dodávateľa nevyberiete, porovnanie bude prepočítané pre dodávateľa, ktorý je najčastejší v danom kraji (VSE, SSE alebo ZSE).
Vyberte Vášho súčasného dodávateľa elektriny.
Ak dodávateľa nevyberiete, porovnanie bude prepočítané pre dodávateľa, ktorý je najčastejší v danom kraji (VSE, SSE alebo ZSE).
Ozveme sa Vám, ak pre Vás nájdeme výhodnejšiu ponuku.
Ceny energií sa menia neustále. Ak zistíme, že môžete ušetriť ešte viac, budeme Vás o tom informovať.

Porovnanie pripravuje TotalMoney.sk