Tento web používa súbory cookie. Viac OK

    Stavebné sporenie    

Klasické stavebné sporenie - porovnanie


Stavebné sporenie

Stavebné sporenieHľadáte najvýhodnejšie stavebné sporenie? Chcete efektívne zhodnotiť svoje peniaze, získať štátnu prémiu a neskôr financovať svoje nové bývanie cez stavebný úver? Na TotalMoney.sk si porovnáte aktuálnu ponuku stavebných sporiteľní, úroky, poplatky, výnosy zo stavebného sporenia, ako aj podmienky pre získanie stavebného úveru v budúcnosti.

Klasické
so štátnou prémiou
Pre deti
do 18 rokov
Rodinné
pre 2 a viac osôb
Zadajte požadované parametre stavebného sporenia
Výška vkladu:

Doba sporenia:
Uplatnenie štátnej
prémie:

ánonie
Porovnať

Počet stavebných sporení: 5

TotalTip

Porovnanie stavebných sporení

 
Nasporená
suma

Čistý
výnos

Úrok

Poplatok
za
uzavretie

Ročný
poplatok

Cieľová
suma
 
  Zoradené com_stavebne Alt cisty_vynos com_stavebne Alt urok com_stavebne Alt poplatok_uzavretie com_stavebne Alt poplatok_rocny com_stavebne Alt cielova_suma  
ČSOB stavebná sporiteľňa
Profit Maxi
3 456 €
216 € 1,80 % 40,00 € 12,00 € 7 500 €
Ak chcete aj stavebný úver, tak:
• pre pridelenie cieľovej sumy musíte nasporiť:
• nasporíte ich za:
Stavebný úver získate s ročným úrokom:
3 750 €
6,2 roka
4,90 %
Požiadať
Stavebné sporenie - podrobnosti
Prvá stavebná sporiteľňa
Štandardná extra tarifa SE
3 409 €
169 € 1,00 % 20,00 € 11,88 € 7 500 €
Ak chcete aj stavebný úver, tak:
• pre pridelenie cieľovej sumy musíte nasporiť:
• nasporíte ich za:
Stavebný úver získate s ročným úrokom:
1 875 €
3,2 roka
3,90 %
Požiadať
Stavebné sporenie - podrobnosti
Wüstenrot stavebná sporiteľňa
Rodinné sporenie
3 403 €
163 € 1,50 % 67,50 € 12,00 € 7 500 €
Ak chcete aj stavebný úver, tak:
• pre pridelenie cieľovej sumy musíte nasporiť:
• nasporíte ich za:
Stavebný úver získate s ročným úrokom:
3 750 €
6,2 roka
5,00 %
Požiadať
Stavebné sporenie - podrobnosti
ČSOB stavebná sporiteľňa
Profit Maxi Plus
3 395 €
155 € 1,80 % 100,80 € 12,00 € 11 200 €
Ak chcete aj stavebný úver, tak:
• pre pridelenie cieľovej sumy musíte nasporiť:
• nasporíte ich za:
Stavebný úver získate s ročným úrokom:
5 600 €
9,1 roka
4,90 %
Požiadať
Stavebné sporenie - podrobnosti
Prvá stavebná sporiteľňa
Úverová štandardná tarifa
3 335 €
95 € 0,10 % 20,00 € 11,88 € 7 500 €
Ak chcete aj stavebný úver, tak:
• pre pridelenie cieľovej sumy musíte nasporiť:
• nasporíte ich za:
Stavebný úver získate s ročným úrokom:
1 875 €
3,2 roka
2,90 %
Požiadať
Stavebné sporenie - podrobnosti

Aktualizácia údajov: 07. 10. 2015 - Zdroj: stavebné sporiteľne | Upozorniť na zmenu alebo chybu

Vysvetlivky:

  • Úrokové sadzby sú v ročnom vyjadrení. Úroky sú na účet stavebného sporenia pripisované 1x ročne, vždy na konci roka.
  • Poplatok za uzavretie stavebného sporenia je presne vypočítaný pre uvedenú cieľovú sumu.
  • Ročný poplatok za vedenie účtu stavebného sporenia je účtovaný pri zriadení stavebného sporenia a potom 1x ročne (vždy na začiatku roka).
  • Nasporená suma je vypočítaná ako súčet Vašich vkladov, vyplatených štátnych prémií, čistých úrokových výnosov z Vašich vkladov a štátnych prémií (vrátane kapitalizácie týchto úrokov) znížená o poplatok za uzavretie stavebného sporenia a poplatky za vedenie účtu stavebného sporenia. Pri výpočte sa uvažuje s pripisovaním štátnej prémie na konci každého roka sporenia a s účtovaním poplatku za vedenie sporiaceho účtu na začiatku každého roka sporenia. Suma je zaokrúhlená na celé eurá.
  • Čistý výnos zo sporenia je vypočítaný ako rozdiel nasporenej sumy a Vašich vkladov počas trvania stavebného sporenia. Suma je zaokrúhlená na celé eurá.
  • Cieľová suma je súčtom nasporenej sumy (vkladov, úrokov a štátnej prémie) a stavebného úveru. Jej hodnota závisí od výšky Vašich vkladov a od minimálneho mesačného vkladu stanoveného stavebnou sporiteľňou. Výška cieľovej sumy je navrhnutá pre Vami zadanú výšku vkladu.

Stavebné sporenie

Stavebné sporenie je štátom podporovaný produkt, určený na financovanie potrieb súvisiacich s bývaním. Základným princípom stavebného sporenia je predpoklad, že si časť peňazí na plánované investície do bývania našetríte a že druhú časť získate vo forme stavebného úveru. Čerpanie stavebného úveru je pri stavebnom sporení voliteľné. O tom, či si stavebný úver v budúcnosti vezmete alebo nevezmete rozhodujete len Vy, stavebná sporiteľňa Vám ho po splnení podmienok iba ponúkne.

Pri každom stavebnom sporení sa od začiatku predpokladá, že k čerpaniu stavebného úveru v budúcnosti dôjde. Tento predpoklad je vyjadrený v cieľovej sume, ktorej výšku si každý sporiteľ na začiatku stavebného sporenia volí. Cieľovú sumu tvoria očakávané nasporené prostriedky a očakávaný budúci stavebný úver. Cieľová suma sa v priebehu sporenia nemení, s každým vkladom sa v nej zvyšuje objem nasporených prostriedkov a zároveň klesá objem budúceho stavebného úveru. Nasporiť môžete maximálne 100 % cieľovej sumy. Ak nasporíte viac, ako je výška cieľovej sumy, dôjde k zvýšeniu cieľovej sumy, za čo si stavebná sporiteľňa zaúčtuje poplatok. Stavebný úver Vám stavebná sporiteľňa ponúkne najskôr po nasporení určitej časti cieľovej sumy. Podmienkou stavebnej sporiteľne pre poskytnutie stavebného úveru môže byť napríklad nasporiť minimálne 50 % z cieľovej sumy. Ďalších 50 % cieľovej sumy môžete po splnení tejto podmienky získať vo forme stavebného úveru.

Stavebné sporenie – porovnanie stavebných sporiteľní

Ak chcete využiť stavebné sporenie len ako štátom bonifikovaný sporiaci produkt, jedným z najdôležitejších parametrov vyjadrujúcich jeho výhodnosť je výška čistých výnosov získaných počas zvolenej doby sporenia. Výhodou stavebného sporenia je, že okrem úročenia Vašich vkladov môžete získať za každý rok sporenia aj štátnu prémiu. Tá je v roku 2015 vo výške 5,5 % z ročných vkladov, maximálne 66,39 €. Pre získanie maximálnej štátnej prémie stačí na účet stavebného sporenia vložiť ročne aspoň 1 207,09 €. Čistý výnos zo stavebného sporenia je súčtom úrokov z vkladov, vyplatených štátnych prémií a úrokov zo štátnych prémií. Stavebné sporenie sa uzatvára na dobu 6 rokov, pričom po šiestich rokoch môžete nasporené peniaze vrátane štátnych prémií využiť na čokoľvek (za predpokladu, že si nevezmete stavebný úver), alebo môžete sporiť ďalej. Ak sa rozhodnete zmluvu o stavebnom sporení vypovedať pred uplynutím 6 rokov, do 2 rokov od jej vypovedania strácate nárok na štátnu prémiu úplne, od 3 do 6 rokov ju získate len v prípade, ak zdokladujete účel využitia nasporených peňazí na stavebné účely.

Ďalšie dôležité informácie o stavebnom sporení, stavebných úveroch, medziúveroch či štátnych prémiách nájdete v časti Viac o stavebnom sporení.

> Potrebujete pomôcť?

0948 090 040
 Bežný hovor do siete O2

> Správičky a články

Poistenie kritických chorôb - porovnanie: Aké diagnózy kryjú jednotlivé poisťovne?
23. 07. 2015 - Porovnajte si poistenie kritických chorôb v jednotlivých poisťovniach a kryté diagnózy.

Životné poistenie a výluky z poistenia - porovnanie poisťovní
10. 07. 2015 - Kedy životná poisťovňa peniaze nevyplatí? Porovnajte si výluky v jednotlivých poisťovniach.

Chcete platiť menej za životné poistenie? Porovnajte si ho online.
12. 06. 2015 - TotalMoney.sk spustilo prvé online porovnanie rizikových životných poistení.

Ďalšie »

> Pridajte sa k nám na Facebook

> Sledujte nás na Google+