Pôžička Cetelem

Úvod > Sporiace produkty >

Sporiace účty - porovnanie


Sporiace účty

Sporiace účty Hľadáte najvýhodnejší sporiaci účet? Chcete získať čo najvyšší úrok a zároveň mať prístup k ušetreným peniazom kedykoľvek? Na TotalMoney.sk si môžete porovnať aktuálne ponuky sporiacich účtov v jednotlivých bankách, úročenie účtov bez výpovednej lehoty aj s výpovednou lehotou, poplatky za predčasný výber a ďalšie parametre pre najlepšie sporenie.

Termínované vklady
s fixáciou do 60
mesiacov

Vkladné knižky
bez výpovednej lehoty
alebo s lehotou do 24 mesiacov

Sporiace účty
bez výpovednej lehoty
alebo s lehotou do 24 mesiacov
Pre deti
sporiace účty
a vkladné knižky

Zadajte požadované parametre sporiaceho účtu
Výška vkladu:
Chcem porovnať účty:
bez výpovednej lehoty
s výpovednou lehotou
Porovnať

Počet sporiacich účtov: 25

TotalTip

ZUNO SPORENIE PLUS
•  sporenie bez viazanosti s úrokom 1,2 %
•  otvorenie, vedenie aj zrušenie sporenia je zadarmo
•  vklady a výbery kedykoľvek a bez poplatkov
Požiadať   

Porovnanie sporiacich účtov

 
Ročný
úrok

Výpovedná
lehota

Poplatok
za predčasný
výber

Komentár
 
  Zoradené Termínované vklady porovnanie Termínované vklady porovnanie    
Prima banka
Sporenie (k Osobnému účtu)
5,00 % Bez výpovednej lehoty 0 % Sporenie k Osobnému účtu, mesačne možno vkladať od 10 do 100 €, viazanosť 12, 18 alebo 24 mesiacov, k jednému účtu si možno otvoriť až 3 Sporenia, pri predčasnom výbere poplatok vo výške 100% úrokov, úroky sú pripisované na konci viazanosti. Požiadať
Sporiaci účet - podrobnosti
Sberbank
Sporiaci účet (k programu služieb Active)
1,30 % Bez výpovednej lehoty 0 % Úrok 1,5% p.a. platí ak: v mesiaci nebol realizovaný žiaden výber zo sporiaceho účtu, na účet sa vložilo aspoň 20 € a zostatok na konci mesiaca bol nižší ako 20 000 €. Pri nesplnení podmienok je úrok 0,2% p.a. Požiadať
Sporiaci účet - podrobnosti
ZUNO
SPORENIE PLUS (k ÚČTU v ZUNO)
1,20 % Bez výpovednej lehoty 0 % úroky sú pripisované mesačne, SPORENIE PLUS je vedené bez minimálneho vkladu a zostatku, ak sa v danom mesiaci vyberú zo SPORENIA PLUS nejaké peniaze, úroky za daný mesiac nebudú pripísané. Požiadať
Sporiaci účet - podrobnosti
BKS Bank
Online sporiaci účet
1,00 % Bez výpovednej lehoty 0 % Sporiaci účet k produktu Premium Konto, online disponovanie prostredníctvom BKS Online Bankingu, disponovanie s prostriedkami denne bez sankcií. Požiadať
Sporiaci účet - podrobnosti
mBank
eMAX plus
0,90 % Bez výpovednej lehoty 0 % Vklady na účet kedykoľvek, neobmedzený počet prevodov na účte bez poplatku, zriadenie, vedenie a zrušenie účtu bez poplatkov. Možnosť získať špeciálny úrok 1,75% k jednému účtu eMAX plus pre aktívnych klientov. Požiadať
Sporiaci účet - podrobnosti
ČSOB
Sporiaci účet Depozit
0,80 % 35 dní 0,75 % Zvýhodnený úrok 1,3% p.a. pri aktívnom využívaní balíka služieb Pohoda alebo Extra Pohoda, možnosť predčasného výberu raz za mesiac do 25% zostatku z predošlého dňa. Požiadať
Sporiaci účet - podrobnosti
ZUNO
SPORENIE (k ÚČTU v ZUNO)
0,80 % Bez výpovednej lehoty 0 % vkladať a vyberať peniaze možno kedykoľvek bez poplatku, SPORENIE je vedené bez minimálneho vkladu a zostatku, možnosť otvoriť si až 10 sporení súčasne. Požiadať
Sporiaci účet - podrobnosti
UniCredit Bank
Sporiaci účet ŠE3
0,70 % 24 mesiacov 2,00 % úroková sadzba platná 24 mesiacov od uzavretia zmluvy, vkladať možno kedykoľvek, bezplatné výbery do 50% z vkladu vždy 1.6. a 1.12. Požiadať
Sporiaci účet - podrobnosti
ČSOB
Sporiaci účet s Extra úročením
0,60 % 7 dní 0,50 % Podmienkou úročenia je pravidelné mesačné sporenie od 15 do 500 €, zvýhodnený úrok 1,1% p.a. pri aktívnom využívaní balíka služieb Pohoda alebo Extra Pohoda. Požiadať
Sporiaci účet - podrobnosti
UniCredit Bank
Bonus účet
0,50 % 12 mesiacov 2,50 % vklady na účet kedykoľvek, úroky sú pripisované k 30. 6. a 31. 12. kalendárneho roka Požiadať
Sporiaci účet - podrobnosti
VÚB banka
Sporiaci účet
0,50 % Bez výpovednej lehoty 0 % Sporiaci účet je netermínovaný účet v EUR, ktorý si môžete zvoliť v rámci Flexiúčtu alebo Účtu pre mladých Start Generation. Umožní odkladať voľné finančné prostriedky pri zvýhodnenej úrokovej sadzbe oproti klasickému bežnému účtu. Požiadať
Sporiaci účet - podrobnosti
Slovenská sporiteľňa
Sporiaci účet
0,50 % Bez výpovednej lehoty 0 % Sporenie k účtu: Osobný účet, Osobný účet Mladý, Osobný účet Študent, SPOROžíro Senior, Osobný účet Exclusive. Suma pravidelného sporenia 10 až 500 € mesačne (Sporenie Exclusive 1 000 € mesačne). Možnosť mimoriadneho vkladu v celkovej výške 5 000 €. Požiadať
Sporiaci účet - podrobnosti
OTP banka
otp SPORIACI účet
0,40 % Bez výpovednej lehoty 0 % Sporenie k OTP Kontu, OTP SENIOR Kontu, OTP READY Kontu. Výhodnejšie úročenie bonusovou úrokovou sadzbou 1,4% p.a. pri splnení podmienok: mesačný kreditný obrat min. 300 EUR, mesačne min.3 platby kartou a mesačne min. 1 platba na základe trvalého príkazu na úhradu, alebo súhlasu s inkasom. Pri nesplnení podmienok úročenie základnou úrokovu sadzbou. Požiadať
Sporiaci účet - podrobnosti
ČSOB
Sporiaci účet Štandard
0,30 % 7 dní 0,50 % Možnosť vkladať peniaze kedykoľvek, úroky sú pripisované mesačne. Požiadať
Sporiaci účet - podrobnosti
mBank
eMAX
0,30 % Bez výpovednej lehoty 0 % vklady a výbery z účtu kedykoľvek, mesačné pripisovanie úrokov, k účtu je možné vydať debetnú kartu VISA Classic za 3,70 € Požiadať
Sporiaci účet - podrobnosti
Fio banka
Sporiaci účet Fio konto
0,30 % Bez výpovednej lehoty 0 % zadarmo: vedenie účtu, internetbanking, elektronický platobný styk (v EUR, CZK) v rámci ČR a SR, prevody na účty v rámci Fio skupiny, prevody na jeden externý účet (je ho možné zdarma elektronicky meniť), úroky sú pripisované mesačne Požiadať
Sporiaci účet - podrobnosti
Sberbank
Vkladový účet s výpovednou lehotou
0,25 % 14 dní - predčasný výber nie je možný, vklady možno realizovať kedykoľvek (v hotovosti alebo bezhotovostne). Požiadať
Sporiaci účet - podrobnosti
UniCredit Bank
Bonus účet
0,20 % 6 mesiacov 2,00 % vklady na účet kedykoľvek, úroky sú pripisované k 30. 6. a 31. 12. kalendárneho roka Požiadať
Sporiaci účet - podrobnosti
UniCredit Bank
Sporiaci účet Effective
0,20 % 2 mesiace 1,00 % vklady na účet kedykoľvek, úroky sú pripisované mesačne Požiadať
Sporiaci účet - podrobnosti
Raiffeisen Bank
Kasička - sporiaca časť k účtu
0,20 % Bez výpovednej lehoty 0 % Kasička je sporiaca časť účtu. Má zvýhodnené úročenie, je bezplatná a bez viazanosti. Nasporené peniaze máte kedykoľvek k dispozícii. Požiadať
Sporiaci účet - podrobnosti
Sberbank
Vkladový účet s výpovednou lehotou
0,15 % 7 dní - predčasný výber nie je možný, vklady možno realizovať kedykoľvek (v hotovosti alebo bezhotovostne). Požiadať
Sporiaci účet - podrobnosti
Oberbank
Sporiaci účet ŠPECIÁL
0,13 % Bez výpovednej lehoty 0 % úročenie sporiaceho účtu v závislosti od vývoja trhových úrokových sadzieb, peniaze k dispozícii kedykoľvek Požiadať
Sporiaci účet - podrobnosti
Oberbank
Sporiaci účet LIMIT
0,13 % Bez výpovednej lehoty 0 % peniaze k dispozícii kedykoľvek, bez poplatkov za založenie, vedenie a zrušenie sporiaceho účtu Požiadať
Sporiaci účet - podrobnosti
UniCredit Bank
Bonus účet
0,10 % 1 mesiac 1,00 % vklady na účet kedykoľvek, úroky sú pripisované k 30. 6. a 31. 12. kalendárneho roka Požiadať
Sporiaci účet - podrobnosti
UniCredit Bank
Bonus účet
0,10 % 3 mesiace 1,50 % vklady na účet kedykoľvek, úroky sú pripisované k 30. 6. a 31. 12. kalendárneho roka Požiadať
Sporiaci účet - podrobnosti

Aktualizácia údajov: 23. 04. 2014 - Zdroj: banky | Upozorniť na zmenu alebo chybu

Vysvetlivky:

  • Ročný úrok je ročná úroková sadzba, ktorou budú úročené peniaze vložené na sporiaci účet. Vyjadruje, koľko za vloženie peňazí získate. Čím je úrok vyšší, tým získate viac.
  • Výpovedná lehota je doba, ktorá musí uplynúť od nahlásenia výberu z účtu banke (napríklad ak je výpovedná lehota 1 mesiac, tak výber z účtu musíte banke ohlásiť 1 mesiac vopred). Zo sporiacich účtov bez výpovednej lehoty možno peniaze vyberať kedykoľvek, pokiaľ v komentári nie je uvedené inak.
  • Poplatok za predčasný výber (pred uplynutím výpovednej lehoty) je stanovený ako percento z predčasne vyberanej sumy. 0 % znamená, že peniaze môžete vyberať kedykoľvek a bez poplatku. Pomlčka znamená, že banka predčasný výber neumožňuje.
  • Pri dodržaní výpovednej lehoty je výber z účtu zadarmo.

Sporiace účty

Sporiace účty, vkladové účty a sporiace kontá sú vkladové produkty určené pre zhodnotenie Vašich voľných finančných prostriedkov. Základnými charakteristikami sporiaceho účtu sú:

  • založenie a vedenie účtu zadarmo,
  • možnosť kedykoľvek realizovať bezhotovostný vklad na účet (prevodom z iného účtu),
  • možnosť vyberať peniaze bez poplatkov (po splnení podmienok banky).

Všetky banky Vám umožnia vyberať peniaze zo sporiaceho účtu zadarmo: pri účtoch s výpovednou lehotou po jej uplynutí, pri účtoch bez výpovednej lehoty kedykoľvek alebo len v presne stanovených termínoch, podľa podmienok konkrétnej banky. Ostatné výbery zo sporiaceho účtu budú spoplatnené – najčastejšie ako % z predčasne vyberanej sumy. Pri niektorých produktoch banka umožňuje výber len prevodom peňazí zo sporiaceho účtu na vopred určený účet.

Porovnanie sporiacich účtov

Hľadáte najvýhodnejší sporiaci účet s najvyšším úrokom? Porovnanie sporiacich účtov je na TotalMoney.sk jednoduché a rýchle. Do vyhľadávacieho formulára stačí zadať sumu, ktorú chcete na sporiaci účet vložiť a vybrať si, či chcete porovnávať len účty bez výpovednej lehoty, účty s výpovednou lehotou alebo oboje súčasne. Vyhovujúce účty si môžete zoradiť podľa výšky úrokov, výpovednej lehoty alebo poplatkov za predčasný výber zo sporiaceho účtu.

Tip na porovnanieHľadáte najvýhodnejší sporiaci produkt? Porovnajte si aj termínované vklady a vkladné knižky.
> Potrebujete pomôcť?

0948 090 040
 0948 090 050
 Bežný hovor do siete O2

Pôžička Cetelem
> Správičky a články

S refinancovaním od Zuno ušetríte až 720 eur
14. 04. 2014 - Zlúčenie viacerých pôžičiek do jednej alebo splatenie dlhu na kreditnej karte. Refinancovanie povoleného prečerpania či najnižší úrok na slovenskom trhu pri splácaní pôžičky. Aj to si môžete vybaviť cez internet. (Inzercia)

Hypotekárne záložné listy VÚB s výnosom 2 %
26. 03. 2014 - VÚB ponúka bezpečnú možnosť investovania finančných prostriedkov so 6,5 ročnou viazanosťou a zhodnotením 2 % ročne.

Kto ti dá najlepší bežný účet?
13. 02. 2014 - Na Slovensku existuje viac ako 70 bežných účtov a balíkov. Od takých, ktoré obsahujú základné služby, až po balíčky ponúkajúce širokú paletu najrôznejších dodatkových služieb. Existuje ale účet, ktorý by obsahoval tieto služby a bol by lacný, dokonca úplne zadarmo? Existuje. (Inzercia)

Ďalšie »

> Pridajte sa k nám na Facebook

> Sledujte nás na Google+

> TotalTrend

Fico pod tlakom: Vláda musí v najbližších týždňoch škrtnúť výdavky za 300 miliónov eur
etrend23. 04. 2014 - Dlh Slovenskej republiky vlani prekročil 55 percent HDP, keď dosiahol 55,4 percenta HDP. To spúšťa už tvrdšie sankcie takzvanej dlhovej brzdy. Vláda bude podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti musieť viazať tri percentá očistených výdavkov štátneho rozpočtu tohto roku. Rozpočet pritom predpokladal, že verejné zadlženie vlani ešte tretiu hranicu dlhovej brzdy neprekročí.

Akcie na najvyšších úrovniach za dva týždne, austrálsky dolár poslala nadol nižšia ...
etrend23. 04. 2014 - Prvý obchodný deň po Veľkonočných sviatkoch bol pri minime nových správ pokojný. Akcie pokračovali v korekcii strát z prvej polovice apríla. V Spojených štátoch si širší americký index S&P500 včera pripísal 0,41 percenta a v Európe paneurópsky index EuroStoxx50 1,39 percenta. Oba indexy ukončili včerajšie obchodovanie na viac ako dvojtýždňových maximách.

Kávu od začiaku roka ničili suchá, teraz výdatné dažde
etrend23. 04. 2014 - Cena ropy, zlata i pšenice otvorila minulotýždňové obchodovanie cenovým skokom. Ukrajinský prezident dal proruským vzbúrencom ultimátum, aby zložili zbrane výmenou za amnestiu. Cena sójových bôbov vzrástla na deväťmesačné maximum, lebo spracovatelia v USA vyjadrili obavy o stav zásob, ktoré stále klesajú. Káva znovu prekvapila prudkým rastom. Studený a vlhký začiatok jari pribrzdil začiatok stavebnej sezóny v USA, v dôsledku čoho cena dreva klesla na sedemmesačné minimum.