Pôžička Cetelem


Úvod > Slovník > U >

Úverový register (Credit Bureau)


Úverový register (Credit Bureau)

Register spravujúci informácie o úveroch, povolenom prečerpaní na účtoch, kreditných kartách, podaných žiadostiach o úvery v bankách a pod. Informácie z úverového registra výrazne znižujú náklady spojené s hodnotením schopnosti klienta splácať úver.

Úlohou úverového registra je:

  • poskytovanie informácií o klientovi banke, ktorá tieto potrebuje pri rozhodovaní o poskytnutí úveru (pri hodnotení bonity klienta, platobnej kapacite klienta a pod.),
  • obmedzenie poskytovania úverov nebonitným klientom (neplatičom).

Úverové registre obsahujú:

  • identifikačné údaje klienta,
  • údaje o bonite klienta,
  • úverovú históriu klienta.

Úverová história klienta obsahuje napríklad informácie o tom, aké úvery a v ktorej banke klient mal alebo má, ako ich splácal alebo v súčasnosti ešte spláca atď. Pozitívny úverová história klienta určitým spôsobom v procese posudzovania žiadosti o úver zvýhodňuje.

Na Slovensku pôsobia tieto úverové registre:

  1. Spoločný register bankových informácií (SRBI), ktorý spravuje informácie z bánk úveroch poskytnutých fyzickým osobám. Pozrite tiež SBCB.

  2. Nebankový register klientskych informácií (NRKI), ktorý spravuje informácie z nebankových spoločností o úveroch a pôžičkách poskytnutých fyzickým osobám.

  3. Register Bankových úverov a záruk (RBÚZ) Národnej banky Slovenska, ktorý spravuje informácie o úveroch a zárukach bánk poskytnutých firmám a podnikom.


Pozrite si ďalšie pojmy:

# A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

> Potrebujete pomôcť?

0948 090 040
 0948 090 050
 Bežný hovor do siete O2

Pôžička Cetelem
> Pridajte sa k nám na Facebook

> Sledujte nás na Google+

> TotalTrend

Výkazy DPH odhalili stovku karuselových schém
etrend16. 04. 2014 - Už prvé výkazy DPH odhalili pre daniarov 108 reťazcov firiem podozrivých z podvodov s daňou z pridanej hodnoty (DPH). Hodnotu rizikových operácií vyčíslila Finančná správa na 35 miliónov eur. Všetkých viac ako 800 zapojených subjektov daniari postupne preveria, pričom prvé konania už spustili.

Čína ničí meny pacifiku
etrend16. 04. 2014 - Počas včerajšieho a v úvode dnešného obchodovania sa nedarí pacifickým menám, ktoré zostupujú z dlhodobých maxím. Zodpovedné sú za to tak domáce, ako aj externé faktory. Austrálska centrálna banka včera vo svojom protokole z posledného zasadnutia okomentovala silu austrálskeho dolára ostrejším tónom ako na predošlom zasadnutí. A to bol ešte austrálsky dolár v čase zasadnutia centrálnej banky nižšie ako teraz, tesne nad úrovňou 0,92.

Musí sused omietnuť plot aj z druhej strany?
etrend16. 04. 2014 - Náš nový sused v rodinnom dome zbúral starý plot a postavil nový betónový, podľa práva pravej ruky. Plot je teda jeho majetkom. Svoju stranu dokončil novou omietkou, druhú, teda našu stranu však odmietol omietnuť. V Občianskom zákonníku a ani v ani stavebnom zákone sme nenašli nič, čo by ho k tomu zaväzovalo. Môže odmietnuť našu stranu omietnuť? Viete nám poradiť postup ako by sme ho k tomu mohli prinútiť?